Laboratoria PFHBiPM

Wysoka jakość oferowanych przez nas usług oraz rzetelność i wiarygodność prezentowanych danych jest wynikiem wdrożenia międzynarodowych norm oraz równania do wiodących światowych organizacji świadczących usługi na rzecz hodowli bydła mlecznego. Inwestując w rozwój własnego, nowoczesnego zaplecza analityczno-laboratoryjnego, realizujemy ideę zapewnienia holistycznego wsparcia dla współpracujących z nami hodowców.

Dysponując świetnie wykształconym i doświadczonym personelem, w połączeniu z nowoczesnym, wysokowydajnym sprzętem analitycznym, świadczymy usługi o najwyższej jakości. Naszym atutem i unikatową wartością jest szybkość dostarczania informacji zwrotnej do hodowców.

Oferowane przez nas wsparcie obejmuje 3 kluczowe obszary w hodowli bydła mlecznego, są to:
analiza składu mleka, żywienie bydła i produkcja pasz, genetyka.

Analiza składu mleka
Stanowi podstawę optymalizacji produkcji mleka. Informacje o składzie mleka są niezbędnym elementem służącym do oceny stanu zdrowia zwierząt, prawidłowości procesów metabolicznych, stwierdzenia stanu fizjologicznego, prawidłowości stosowanego systemu żywienia oraz wykorzystania potencjału produkcyjnego posiadanych zwierząt.

W 2022 roku wykonano łącznie: 7 623 282 analizy próbek mleka i 217 637 testów cielności PAG.

Żywienie bydła i produkcja pasz
Stanowią podstawowy koszt produkcji mleka, w istotny sposób rzutujący na poprawę lub pogorszenie opłacalności prowadzonej produkcji. Oferujemy rzetelne i kompleksowe źródło informacji, pozwalające na fachową ocenę stanu żywienia zarówno całego stada, jak i poszczególnych krów, a także wskazanie mocnych i słabych punktów w stosowanym systemie żywienia oraz sposobu poprawy obszarów wymagających wsparcia.

W 2022 roku wykonano łącznie: 11 921 analiz pasz.

Genetyka
To dziedzina nauki wykorzystywana do doskonalenia zwierząt hodowlanych, w tym bydła mlecznego. Polski rynek usług genomowych jest jednym z najmłodszych tego typu rynków w Europie, a zarazem najbardziej dynamicznie rozwijającym się w tym zakresie. Wiedza na temat informacji zapisanych w genach to idealne narzędzie i podstawa do zarządzania stadem w kierunku osiągnięcia założonego celu hodowlanego.

W 2022 roku zgenotypowano łącznie: 25 766 sztuk bydła.

Czasami otrzymujemy mocno różniące się wyniki analiz składu mleka z różnych laboratoriów. Najczęściej będą to wyniki z mleczarni, z laboratorium PFHBiPM czy też z tak zwanych niezależnych laboratoriów. Rodzi się pytanie, które z nich są prawdziwe? Z taką sytuacją mieliśmy niejednokrotnie do czynienia w Sano Agrar Institut. Zrobiliśmy wiele analiz porównawczych i wiemy jedno. Na pewno można mieć zaufanie do wyników analiz mleka wykonywanych w laboratorium należącym do PFHBiPM.

Ryszard Kujawiak
Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt

Nadchodzące wydarzenia