Nie wzrosną ceny usług dla tych, którzy rozwiązali umowy i ponownie chcą je zawierać

Prezydium PFHBiPM podjęło decyzję o skierowaniu do Zarządu projektu uchwały w sprawie zawieszenia dodatkowej opłaty, która podnosiła ceny usług tym hodowcom bydła i producentom mleka, którzy po rozwiązaniu umowy ponownie chcieliby korzystać z usług Polskiej Federacji. Oznacza to, że hodowcy, którzy rozwiązali umowy z Federacją na usługi w Pakiecie Ocena + Hodowla, będą mogli je zawierać na tych samych warunkach. Abolicja cenowa trwa do 31 sierpnia br. i jest związana z sytuacją epidemiczną w Polsce wywołaną przez COVID-19. Cennik usług dla tzw. nowych hodowców pozostaje bez zmian. Zarząd PFHBiPM przyjął uchwałę 10 czerwca br.  

Nadchodzące wydarzenia