Nowe władze krotoszyńskiego Koła

W połowie stycznia br. członkowie Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie wybrali władze swojej organizacji na kolejne cztery lata. Tadeusz Dymarski utrzymał dotychczasowe stanowisko prezesa tej organizacji.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Zjazd Delegatów Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie odbył się 16 stycznia 2023 roku w Krotoszynie, w restauracji Cristal. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Eugeniusza Sierszulskiego, sekretarzem został Jacek Staniek. Wyłoniona w głosowaniu jawnym trzyosobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Mirosław Jarocki – przewodniczący, Weronika Bajodek – członek, Zygmunt Nowak – członek, ogłosiła prawidłowość zwołania Zjazdu Delegatów RKHiPB w Krotoszynie i jego zdolność do podejmowania uchwał. Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad prezes ustępującego Zarządu krotoszyńskiego Koła Tadeusz Dymarski przedstawił sprawozdanie z jego działalności w ciągu minionych czterech lat.

Okazuje się, że organizacja prowadzi na szczeblu powiatu szeroką działalność merytoryczną dla swoich członków. Organizuje m.in. coroczne powiatowe podsumowania wyników oceny użytkowości mlecznej krów, na których najlepsi hodowcy otrzymują nagrody, m.in. od przedstawicieli gmin i starostwa. Należy podkreślić, że hodowcy z powiatu krotoszyńskiego uzyskują imponujące wyniki w produkcji mleka w skali kraju i świata. W 2022 roku hodowcy zrzeszeni w RKHiPB obchodzili jubileusz powołania swojej organizacji. Corocznie uczestniczą w Pokazie Zwierząt, Rękodzieła i Produktów Regionalnych w Benicach. – Niestety od kwietnia do grudnia 2020 roku działalność Koła zamarła z powodu pandemii – informował prezes. Ale już w lutym 2021 członkowie Koła bawili się na corocznie organizowanym balu, co świadczy o dużej integracji tego środowiska. Z relacji Tadeusza Dymarskiego wynika, że hodowcy z powiatu krotoszyńskiego podejmują wiele ciekawych inicjatyw, np. badanie kukurydzy na zawartość suchej masy czy prowadzenie Wielkopolskiej Szkoły Młodego Hodowcy.
Po ogłoszeniu sprawozdania finansowego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powołanej na kadencję 2019–2022, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Tadeusz Dymarski ponownie został wybrany na prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie

Tadeusz Dymarski prezesem
Delegaci na tegorocznym Zjeździe podjęli decyzję o pozostawieniu Tadeusza Dymarskiego na kolejną kadencję na stanowisku prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Wybrany Zarząd Koła na kadencję 2023–2026 ukonstytuował się następująco:

  • wiceprezesi – Andrzej Marchwiak, Maciej Pohl;
  • sekretarz – Szymon Minta;
  • skarbnik – Jacek Kalak;
  • członkowie: Roman Marszałek, Paweł Trawiński, Tadeusz Waliszewski, Karol Grzeszczuk, Jacek Staniek.
  • Prace nowego zarządu będzie nadzorować Komisja Rewizyjna w składzie: Józef Kołata – przewodniczący, Edward Nowak – członek, Wiesław Nowak – członek.

Tegoroczny Zjazd Delegatów krotoszyńskiego Koła był okazją do nadania wieloletniemu wiceprezesowi tej organizacji Zygmuntowi Kajowi tytułu Honorowego Członka RKHiPB w Krotoszynie.

Stanisław Szczotka gratulował wyboru do władz krotoszyńskiego Koła na następną kadencję i wyraził duże uznanie dla działalności tej organizacji


Wyboru do władz krotoszyńskiego Koła na kolejną kadencję gratulowali zaproszeni goście, m.in. prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła, starosta powiatu krotoszyńskiego Stanisław Szczotka, dyrektor Oceny Regionu Zachód Mariusz Chrobot.  

W styczniu br. na Zjeździe Delegatów Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie wyłoniono władze tej organizacji na kolejne cztery lata

Nadchodzące wydarzenia