Unijna cena mleka nadal rośnie

Pierwszy raz od wielu lat nie odnotowano nawet chwilowego spadku ceny mleka w miesiącach wiosenno-letnich. Od początku roku cena surowca systematycznie rośnie, a prognozy przewidują, że trend wzrostowy utrzyma się również w najbliższych miesiącach. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 4 listopada, wynika, że we wrześniu średnia cena surowca ukształtowała się na poziomie 37,40 EUR/100 kg i była o 2,7% wyższa niż w sierpniu 2021 roku oraz o 10,0% wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w październiku cena mleka utrzyma trend wzrostowy – wyniesie 38,00 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o około 1,6% w stosunku do ceny wrześniowej – i będzie najwyższa od kwietnia 2014 roku. Cena surowca we wrześniu była o 7,13% niższa od ceny rekordowej, jaką do tej pory otrzymywali unijni producenci mleka w grudniu 2013 roku (40,27 EUR/100 kg).

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej, we wrześniu 2021 roku, cena mleka wzrosła w dwudziestu pięciu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Litwie – o 9,5%, do 33,90 EUR/100 kg; w Irlandii – o 82%, do 42,44 EUR/100 kg; w Finlandii – o 6,4%, do 40,26 EUR/100 kg; w Chorwacji – o 4,6%, do 34,24 EUR/100 kg; na Malcie – o 4,5%, do 60,04 EUR/100 kg. We Włoszech cena utrzymała się na takim samym poziomie, jak przed miesiącem, i wynosiła 37,25 EUR. W analizowanym miesiącu w żadnym państwie członkowskim nie odnotowano spadku ceny mleka. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

W Polsce średnia cena we wrześniu wynosiła 34,52 EUR/100 kg i była o 3,4% wyższa niż w sierpniu bieżącego roku oraz o 10,0% wyższa niż we wrześniu 2020 roku. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w październiku trend wzrostowy się utrzyma, a cena wyniesie 34,84 EUR. Zmniejsza się różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce. We wrześniu wynosiła ona 7,70%. Polska należy do największych producentów mleka w Unii Europejskiej, niestety pod względem poziomu ceny surowca nie możemy się już pochwalić tak wysoką pozycją. We wrześniu zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (33,40 EUR), Estonii (31,78 EUR), Hiszpanii (33,20 EUR), Chorwacji (34,24 EUR), na Litwie (33,90 EUR), Łotwie (31,87 EUR), Węgrzech (32,01 EUR), w Portugalii (30,07 EUR), Rumunii (32,30 EUR), Słowenii (33,00 EUR) i Słowacji (32,74 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade – 19 października i 2 listopada. Od połowy sierpnia bieżącego roku na nowozelandzkiej giełdzie utrzymuje się trend wzrostowy. Na pierwszej aukcji odnotowano wzrost o 2,2%, a średnia cena wynosiła 4061 USD, natomiast podczas drugiej aukcji indeks wzrósł zdecydowanie bardziej, o 4,3%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4207 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 26,1%.


Podczas ostatniej aukcji (2 listopada) odnotowano wzrost cen prawie wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 14,1%, do 5058 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 6,6%, do 3627 USD/t; masła – o 4,7%, do 5350 USD/t. Odnotowano spadek jedynie ceny maślanki w proszku –  o 3,8%, do 3513 USD/t.

22 października 2021 roku na giełdzie w USA cena masła ukształtowała się na poziomie 4046 USD/t i była o 3,0% wyższa niż w poprzednim notowaniu oraz o 6% wyższa niż przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 28% droższe. Cena OMP wynosiła 3318 USD/t i była o 6% wyższa niż w poprzednim notowaniu, o 13% wyższa niż przed miesiącem i o 34% wyższa niż w październiku 2020 roku. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 4222 USD/t i była taka sama, jak w poprzednim notowaniu, o 2% wyższa niż we wrześniu. W relacji rocznej pełne mleko w proszku było o 16% droższe. 

Nadchodzące wydarzenia