Utrzymuje się trend wzrostowy
w Unii Europejskiej

Od początku 2021 r. cena mleka na unijnym rynku utrzymuje trend wzrostowy. W lipcu bieżącego roku przekroczyła poziom 50 EUR i nadal rośnie. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 7 listopada br., wynika, że średnia cena mleka we wrześniu wynosiła 54,49 EUR/100 kg i była o 4,0% wyższa od ceny w sierpniu oraz o 46,1% wyższa niż we wrześniu 2021 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w październiku br. cena przekroczy poziom 55 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

We wrześniu wzrosła, w relacji miesięcznej, w dwudziestu trzech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Rumunii – o 15,1%, do 53,02 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 64,1%); w Portugalii – o 8,0%, do 43,72 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 45,4%); w Irlandii – o 7,5%, do 64,19 EUR/100 kg (wzrost o 51,2% w porównaniu z wrześniem 2021 roku); we Włoszech – o 6,6%, do 54,34 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 45,9% w relacji rocznej); na Węgrzech – o 5,9%, do 47,90 EUR (w relacji rocznej wzrost o 49,6%); w Bułgarii – o 5,9%, do 45,87 EUR (co oznacza wzrost o 37,3% w relacji rocznej). W Danii cena utrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu i wynosiła 58,90 EUR. Ceny surowca spadły jedynie na Łotwie – o 1,0%, do 49,26 EUR, oraz w Szwecji – o 0,9%, do 53,37 EUR. Nadal jednak pozostawały na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, odpowiednio o 54,6% oraz 35,3%. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

W Polsce średnia cena we wrześniu 2022 r. wynosiła 53,18 EUR/100 kg i była o 4,5% wyższa niż w sierpniu oraz o 54,1% wyższa niż we wrześniu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w październiku bieżącego roku trend wzrostowy zostanie wyhamowany, a cena spadnie do 52,59 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 2,4% niższa od średniej ceny w Unii Europejskiej. We wrześniu Polska znalazła się na dwunastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom w: Belgii (57,96 EUR), Danii (58,90 EUR), Niemczech (58,56 EUR), Irlandii (64,19 EUR), Grecji (58,12 EUR), we Włoszech (54,34 EUR), na Cyprze (65,06 EUR), Malcie (63,36 EUR), w Holandii (61,25 EUR), Austrii (54,83 EUR), Szwecji (53,37 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (18 października i 1 listopada). Pierwsza zakończyła się spadkiem o 4,6%, przy średniej cenie 3723 USD. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych spadł o kolejne 3,9%, a średnia cena wyniosła 3537 USD. Od początku bieżącego roku ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 20,5%.

Podczas ostatniej aukcji (1 listopada) odnotowano spadek cen pięciu kategorii produktów mleczarskich. Największe spadki miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 11,4%, do 2973 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 8,5%, do 2972 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 3,4%, do 3279 USD/t. W przypadku masła i sera Cheddar ceny wzrosły. Masło kosztowało 4868 USD/t, co oznacza wzrost o 0,2%, a cena sera Cheddar wynosiła 4802 USD/t – nastąpił wzrost o 0,9%. 

Nadchodzące wydarzenia