Aktywne palcowe zapalenie skóry: leczenie krów ketoprofenem

W niedawnym badaniu naukowcy przyjrzeli się ocenie korzyści z podawania ketoprofenu krowom cierpiącym na aktywne zapalenie skóry palców.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie British Veterinary Association (BVA).

Kulawizna jest głównym problemem, przed którym stoi przemysł mleczarski na całym świecie i prowadzi do znacznych strat ekonomicznych. Bardzo wpływa na zyski biznesowe, wydajność krów mlecznych, dobrostan i produkcję. Do tego schorzenie to wiąże się ze zmniejszoną wydajnością mleczną, zapaleniem wymienia i bezpłodnością. Stwierdzono także, że kulawizny są powszechne w stadach mlecznych w Europie i Ameryce Północnej. W Wielkiej Brytanii, według badania, średnia częstość występowania kulawizn w stadzie wyniosła 31,8% .

Zapalenie skóry palców (choroba Montellaro) jest jedną z najczęściej rejestrowanych chorób związanych z kulawizną u bydła mlecznego. Dlatego przeprowadzono badanie, celem którego było sprawdzenie, czy ketoprofen w leczeniu zmian związanych z aktywnym zapaleniem skóry palców może być korzystny dla dobrostanu zwierząt i ich produktywności.

158 krów z aktywnym palcowym zapaleniem skóry (stadium M1, M2 lub M4.1) zostało losowo przydzielonych do grupy kontrolnej lub leczonej. Wszystkie krowy były leczone miejscowym opryskiwaniem oksytetracykliną. Grupa leczona otrzymała również domięśniową iniekcję ketoprofenu (3 mg/kg, Ketofen 10%, Ceva Animal Health). Krowy zostały ocenione pod kątem mobilności tuż przed leczeniem, a następnie ponownie tydzień później. Zbierano również informacje dotyczące ich dziennej produkcji mleka.

Badanie wykazało, że podawanie ketoprofenu podczas leczenia krów z palcowym zapaleniem skóry może mieć korzystny wpływ na ich mobilność i produkcję mleka, zwłaszcza jeśli zwierzęta są wyraźnie kulejące podczas leczenia. Wykazało także potencjalne korzyści podawania ketoprofenu na mobilność zwierząt 1 tydzień po leczeniu. Wpływ leczenia na kulawiznę nie był statystycznie istotny, gdy brano pod uwagę całą badaną populację (p = 0,097), ale zaobserwowano różnicę liczbową. Efekt ten był bardziej widoczny, gdy brano pod uwagę tylko zwierzęta kulawe przy zapisie. W analizie uwzględniono tylko 20 zwierząt, dlatego wyniki należy traktować ostrożnie, twierdzą naukowcy.

Zapisy do tego badania miały miejsce od września 2019 r. do marca 2020 r. Przed rozpoczęciem tego badania zwierzęta były oceniane przez około 2 miesiące przed wycieleniem i zaplanowano ponowną ocenę około 1 tygodnia, 50-100 dni i 170 -200 dni po wycieleniu.

Nadchodzące wydarzenia