HiChB 2020/05

Nowe raporty wkrótce w gospodarstwach!

Rozwój jest konieczny. Zawsze i w każdej sytuacji. Dlatego Federacja, mimo pewnych utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, przygotowała nowe raporty wynikowe RW-1 STADO i RW-2 PRÓBA, które od kilkunastu lat docierają do każdego gospodarstwa korzystającego z oceny wartości użytkowej krów. Jak wszyscy wiedzą – czas biegnie, zmieniają się potrzeby i oczekiwania hodowców. Wychodząc im na przeciw, nowe raporty będą jeszcze bardziej użyteczne w codziennej pracy ze stadem bydła mlecznego, a także zdecydowanie w większym stopniu intuicyjne.
Z tego względu wyraźniej zostały w nich podkreślone

  • zmiany w użytkowości poszczególnych zwierząt,
  • grup krów będących w poszczególnych fazach laktacji
  • i całego stada.

A to wszystko po to, żeby jeszcze bardziej koncentrować uwagę hodowców na opłacalności produkcji mleka. Ogromną pracę w tym zakresie wykonali pracownicy PFHBiPM z różnych zespołów, zarówno z oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, hodowli, jak i z Centrum Genetycznego. Nie dziwi zatem fakt, że właśnie tym „odświeżonym” i uaktualnionym dokumentom postanowiliśmy poświęcić temat miesiąca majowego numeru Hodowli i Chowu Bydła. Polecamy te artykuły wszystkim, którzy korzystają z oceny, ponieważ możliwości jakie daje wiedza zawarta w tych raportach jest naprawdę imponująca! Nie są one, i to trzeba zaznaczyć, rewolucją, a raczej ewolucją prezentowanych w nich danych.

Oprócz tego w 5 numerze naszego czasopisma, przeczytacie Państwo o wynikach Indeksu Ekonomicznego dla sezonu 2020.1, błędach polityki rządowej dotyczących programów hodowlanych bydła mlecznego w Polsce, holenderskich sposobach na poprawienie efektywności produkcji mleka i amerykańskich zmianach bazy genetycznej. Naturalnie nasi czytelnicy znajdą w ostatnim numerze miesięcznika, także całą moc informacji dotyczących żywienia, zdrowia i nowoczesnej hodowli krów mlecznych. Zapraszamy do lektury!

Nadchodzące wydarzenia