Najlepsze mlekostwory są w RO Parzniew

Kolejna edycja konkursu plastycznego PFHBiPM Regionu Oceny Parzniew została zakończona.

Tekst i zdjęcia: Monika Hys-Cymbaluk, PFHBiPM Region Oceny Parzniew

Konkurs, który co roku ogłaszamy w biuletynie informacyjnym „Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego”, już na dobre wpisał się w grafik wydarzeń organizowanych przez Region Oceny Parzniew. Jego pomysłodawcą był w 2008 roku Adam Kamiński, zastępca dyrektora ds. oceny w tym regionie. Konkurs od samego początku skierowany był do dzieci hodowców, którzy prowadzą ocenę wartości użytkowej bydła na terenie działania RO Parzniew. Nasz pomysł bardzo spodobał się dzieciom i z każdym rokiem cieszy się coraz większym powodzeniem.

W tegorocznej edycji, zatytułowanej „Mlekostwory z mlecznej krainy”, udział wzięło 163 młodych artystów z województw mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Cieszy nas tak duże zainteresowanie. Obiecujemy kontynuować tę tradycję w kolejnych latach.

Młodym twórcom nie brakuje pomysłów. Wykazali się, jak zawsze, wielką fantazją, prace wykonali rozmaitymi technikami plastycznymi. Po długich dyskusjach komisja konkursowa przyznała pierwszą nagrodę – otrzymała ją Aleksandra Romanowska z miejscowości Damiany (woj. mazowieckie). Nagrody za drugie miejsce przyznano ex aequo – Kacprowi Beczakowi (Głażewo Święszki, woj. mazowieckie) oraz Adamowi Szcześniakowi (Chronów, woj. mazowieckie). Wyróżniono także kilkanaście innych ciekawych prac, których autorami są: Adam Grądzki (Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie), Katarzyna Matyjasik (Papierny Borek, woj. mazowieckie), Julia Siedlecka (Dybów, woj. mazowieckie), Oliwia, Alan i Lena Tomczakowie (Baranowo, woj. mazowieckie), Jakub Pielecha (Nowe Czernice, woj. mazowieckie), Marta Rusinek (Cewków, woj. podkarpackie), Dawid Wilkowski (Kownaty, woj. mazowieckie), Aleksandra Pichała (Papierny Borek, woj. mazowieckie). W kategorii „ciekawy pomysł” wyróżniono: Kacpra Niestępskiego (Ulatowo-Słabogóra, woj. mazowieckie), w kategorii „ciekawa technika”: Justynę i Ewelinę Czarnieckie (Rostkowo, woj. mazowieckie), w kategorii „najmłodszy uczestnik”: Piotra Rytwińskiego (Błaskowizna, woj. podlaskie).

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach, do których tworzenia nieustannie nas inspirujecie i zachęcacie!

Kolejnego tematu konkursowego szukajcie w następnym wydaniu biuletynu z wynikami oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, wydawanego przez PFHBiPM Region Oceny Parzniew.  

Nadchodzące wydarzenia