Choroba linii białej

Kod: WL
Nazwa angielska: White line disease
Podtypy: ściana oddzielona (WLF) ang. White line fissure,
ropień linii białej (WLA) ang. White line abscess
Inne nazwy: choroba białej linii (LB), powierzchowne ropne zapalenie tworzywa w linii białej

 

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Bączkiewicz

 

Objawy
Uszkodzenie racicy (zazwyczaj zewnętrznych palców tylnych nóg) w obrębie linii białej, czyli połączenia ściany racicy i podeszwy. Schorzenie występuje w dwóch formach:
• ściana oddzielona (WLF) – oddzielenie się ściany od podeszwy racicy, czasami ukryte w głębszych warstwach rogu i widoczne dopiero podczas korekcji, zazwyczaj nie powoduje kulawizny;
• ropień linii białej (WLA) – stan zapalny zlokalizowany w linii białej, często ukryty pod warstwą rogu, w rozwiniętej postaci ropa penetruje podeszwę racicy. Powoduje ostrą kulawiznę.

Przyczyny
Jest to schorzenie o złożonej etiologii. Jako jedną grupę przyczyn wymienia się takie elementy, jak błędy żywieniowe, zbyt wilgotne środowisko czy zmiany hormonalne w okresie okołoporodowym. Wskazuje się też na powiązanie z ochwatem. Wszystko to prowadzi do osłabienia połączenia ściany racicy z pozostałymi strukturami, a także zmiękczenia rogu, co czyni go podatniejszym na uszkodzenia. Procesy te mają szczególne znaczenie ze względu na fakt przenoszenia przez ścianę racicy i blaszki rogowe ok. 50% obciążenia przypadającego na dany palec. Niekorzystne zmiany zachodzące w tych strukturach mogą prowadzić do samoczynnego oddzielenia się ściany.

Drugą przyczyną, jednak często powiązaną z pierwszą, są uszkodzenia mechaniczne. Zazwyczaj są spowodowane działaniem znacznych sił bocznych (np. poślizg na nieodpowiedniej posadzce) lub działaniem ciał stałych penetrujących podeszwę. Bardzo często są to małe kamienie.

Powstała w wyniku uszkodzenia szczelina zazwyczaj zapełnia się brudem, co w połączeniu z warunkami beztlenowymi stanowi idealne środowisko do rozwoju patogenów. Prowadzi to do rozwoju trudnych w leczeniu ropni.

Profilaktyka
• Zbilansowane żywienie, dostosowane do poziomu produkcji i fazy laktacji.
• Właściwie zbudowane i utrzymane podłogi w oborze i przepędy – suche, uniemożliwiające ślizganie się zwierząt, oraz pozbawione ostrych elementów.
• Zapewnienie zwierzętom najlepszych warunków środowiskowych w okresie okołoporodowym.

Leczenie
Leczenie polega na otwarciu i oczyszczeniu zmiany z brudu i luźnego rogu. W przypadku wystąpienia ropnia należy zapewnić właściwe odprowadzenie produkowanej ropy. W takiej sytuacji wskazane jest założenie bloku na zdrowym palcu oraz zastosowanie środków o działaniu bakteriobójczym. 

„ICAR Atlas Zdrowia Racic” jest narzędziem stworzonym w celu standaryzacji nazewnictwa i rozpoznawania poszczególnych objawów chorobowych racic na całym świecie. Stanowi również podstawę rejestracji prowadzonej przez korektorów biorących udział w projekcie „CGen korekcja”. Więcej informacji na temat projektu oraz atlasu dostępnych jest na stronie www.cgen.pl/korekcja.

 

 

Nadchodzące wydarzenia