Uroczysta pielgrzymka do Gietrzwałdu

Leszek Hądzlik oraz Marek Gustaw Brzezin modlili się za powodzenie hodowców bydła mlecznego podczas mszy świętej w Gietrzwałdzie
Dnia 2 grudnia br. na Ziemi Warmińskiej, w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia powstania Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz 5-lecia ufundowania dla Związku sztandaru.

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Szewczak, kierownik oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie

Wybór miejsca i daty nie był przypadkowy. Właśnie w tym roku mija 140. rocznica cudownych objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W uroczystościach wzięło udział ponad 200 osób, w tym 120 hodowców, 30 zaproszonych gości oraz pracownicy PFHBiPM.

Gości powitał Andrzej Steckiewicz, prezes WMZHBM

Przed rozpoczęciem mszy zgromadzonych powitał Andrzej Steckiewicz, prezes WMZHBM. Mszę świętą odprawił proboszcz parafii Dorotowo, w asyście pięciu zaproszonych księży z różnych parafii. Podczas kazania ks. proboszcz Piotr Sroga, nawiązując do tekstów biblijnych, odniósł się do hodowli zwierząt i trudnej pracy rolników oraz prosił o jedność wszystkich ludzi w naszej Ojczyźnie. Po zakończeniu mszy uczestnicy pielgrzymki udali się do Domu Pielgrzyma, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Tam też zostały wygłoszone krótkie mowy, m.in. prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika, marszałka warmińsko-mazurskiego Marka Gustawa Brzezina oraz innych znakomitych gości.

Poczty sztandarowe związków regionalnych szły w pielgrzymce

Kulminacją uroczystości było wręczenie dla WMZHBM pamiątkowych statuetek, m.in. przez prezydenta PFHBiPM, marszałka warmińsko-mazurskiego, prezesa Izby Rolniczej oraz prezesów związków regionalnych.

Na pamiątkę uroczystości Zarząd WMZHBM w Olsztynie zs. w Dorotowie ufundował dla gości uroczystej pielgrzymki pamiątkowe medale, które zostały wręczone przez członków zarządu.

Nadchodzące wydarzenia