Bakterie z żołądka krów mogą degradować tworzywa sztuczne

Bakterie znalezione w żwaczu krowy mogą pomóc w rozkładaniu plastiku, jak wykazały austriackie badania.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Dieta krów zawiera już naturalne poliestry roślinne, czyli kutynę, które mogą być rozkładane przez enzymy wytwarzane przez bakterie w żwaczu.

Badanie, opublikowane niedawno w Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, wykazało, że enzymy te można wykorzystać do degradacji syntetycznych tworzyw sztucznych.

W Europie powszechne zużycie plastiku doprowadziło do nagromadzenia 25,8 miliona ton odpadów w środowisku i morzach, z czego według badania poliestry stanowią około 15%. Jak widać, potrzebne są nowe sposoby walki z tym problemem środowiskowym. Rozwiązaniem mogą okazać się badania nad płynem z żołądka krów

Naukowcy z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (BOKU) w Wiedniu, Austriackiego Centrum Biotechnologii Przemysłowej i Uniwersytetu w Innsbrucku postanowili przetestować zdolność żwacza do degradacji trzech syntetycznych poliestrów – politereftalanu etylenu (PET), poliadypinian- ko- tereftalan butylenu (PBAT) i furanian polietylenu (PEF).

PET to najważniejszy syntetyczny poliester stosowany w tekstyliach, opakowaniach i plastikowych butelkach; PBAT to biodegradowalny plastik, który jest używany w kompostowalnych workach; a PEF jest wytwarzany z zasobów odnawialnych.

Świeży płyn ze żwacza – od krowy alpejskiej – uzyskano z rzeźni w Austrii, a naukowcy przetestowali płyn z trzema wyżej wymienionymi poliestrami (zarówno w postaci proszku, jak i plastiku). Odkryli oni, że płyn ze żwacza skutecznie rozkłada wszystkie trzy poliestry . Proszki rozkładały się szybciej niż tworzywa sztuczne.

Naukowcy uważają, że to połączenie enzymów obecnych w żwaczu krowy przyczyniło się do jego skuteczności w porównaniu z wcześniejszymi badaniami, które mogły koncentrować się tylko na jednym konkretnym enzymie. Stwierdzili także, iż przyszłe badania powinny koncentrować się na „identyfikacji i hodowli drobnoustrojów i enzymów” zaangażowanych w ten rozkład poliestrów.

Nadchodzące wydarzenia