Kulawizna pod kontrolą

FirstStep® Dairy Hoof Health and Management Program to innowacyjny projekt, mający na celu proaktywną profilaktykę chorób racic oraz poprawę sytuacji w gospodarstwie mlecznym, realizowany przez Zinpro Corporation w myśl zasady lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Regionalny manager ds. Europy i Południowej Afryki Tim Horne, przedstawiając podczas webinarium zaktualizowany program FirstStep, powiedział, że identyfikacja i eliminacja kwestii stanowiących tzw. wąskie gardło na fermie mają kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności stada bydła mlecznego oraz zapewnienia produkcji o zrównoważonym charakterze.

– Bez względu na to, czy chcą Państwo dokonać kompleksowej oceny całej produkcji, czy jedynie szczegółowo omówić kilka kluczowych obszarów, zespół ekspertów FirstStep o szerokim zakresie specjalistycznej wiedzy udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi oraz zapewni wsparcie pozwalające na podjęcie świadomych decyzji – przekonywał Horne.

– Kulawizna jest główną przyczyną słabszej wydajności, wzrostu kosztów związanych z leczeniem oraz krótszego okresu użytkowania w stadach bydła mlecznego – zapewniał dr Huw McConochie, specjalista w zakresie żywienia bydła mlecznego w Zinpro. – Konsekwencje można ograniczyć dzięki ukierunkowanej ocenie przyczyn oraz ustrukturyzowanemu podejściu do profilaktyki. Właśnie w tym celu opracowano Program FirstStep.

Oferowane narzędzia obejmują ocenę ruchu zwierząt, opracowanie harmonogramu i omówienie technik korekcji racic i zarządzania ich kąpielą oraz utrzymania higieny stosowanych do tego celu roztworów. Za pomocą wspomnianych narzędzi można również ocenić czynniki środowiskowe, takie jak powierzchnie, po których przemieszczają się zwierzęta, odpowiednie projektowanie kojców, wykrywanie zmian racic oraz zapewnienie prawidłowego żywienia.

Na podstawie zebranych danych opracowywane są konkretne zalecenia w postaci automatycznie generowanego spersonalizowanego raportu, zawierającego informacje o kluczowych działaniach, które należy podjąć w celu poprawy sytuacji. To z kolei oznacza, że hodowcy mogą najpierw koncentrować uwagę na tych obszarach hodowli, których poprawa zapewni najlepsze rezultaty, i nie muszą działać po omacku. W ramach programu mają zapewniony dostęp do kompleksowej biblioteki zasobów, w tym nagrań szkoleniowych i innych narzędzi edukacyjnych pozwalających na przeszkolenie wszystkich osób pracujących z bydłem mlecznym w zakresie korzyści wynikających z poprawy zdrowia racic oraz metod osiągania założonych celów.

Program FirstStep ma charakter narzędzia konsultacyjnego, jest źródłem szerokiej wiedzy z zakresu hodowli, umożliwia podnoszenie kwalifikacji szkolonych osób… Dzięki jego realizacji hodowcy mogą zapobiegać występowaniu w swoich stadach wielu problemów, ich zwierzęta są zdrowe, osiągają lepsze wyniki produkcyjne i zapewniają wyższą rentowność stada.

– Na producentów bydła mlecznego wywierany jest większy nacisk niż kiedykolwiek wcześniej – podkreśla dr McConochie. Oczekiwane są lepsze wyniki produkcyjne, a także zapewnienie dobrostanu zwierząt. Osiągnięcie tych celów wymaga prawidłowego zarządzania stadem. Program FirstStep umożliwia poprawę zdrowia racic oraz rentowności bez działania na chybił trafił. 

Nadchodzące wydarzenia