Polacy na czele rankingów

Rodzimi hodowcy bydła holsztyńsko-fryzyjskiego znaleźli się w grupie najlepszych producentów mleka na świecie!

tekst: Rafał Morawski

W tegorocznym październikowym wydaniu prestiżowego międzynarodowego magazynu „Holstein International” (HI), przeznaczonego dla hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego, ukazała się lista elitarnych farm wraz z ekskluzywną pierwszą dziesiątką gospodarstw z najwyższą produkcją mleka na świecie. Fantastyczną niespodzianką jest uhonorowanie hodowców z Polski, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce światowych gospodarstw z najwyższą produkcją mleka oraz produkcją kilogramów tłuszczu i białka.

Czołowy polski hodowca Maciej Pohl z Krotoszyna (woj. wielkopolskie) utrzymywał w ubiegłym roku przeciętnie 121 krów i osiągnął wydajność 16 508 kg mleka zawierającego 3,94% tłuszczu i 3,45% białka. Właśnie z takim wynikiem uplasował się na 9. miejscu w rankingu dziesięciu najlepszych hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na świecie pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka, która w jego stadzie w 2021 roku wyniosła przeciętnie 1220 kg od ocenianej krowy. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród hodowców opublikowanych w tym rankingu jest tylko trzech reprezentujących Europę. To naprawdę rewelacyjny wynik.

W drugim, opublikowanym przez magazyn HI, rankingu dziesięciu najlepszych hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na świecie bardzo wysoką 4. pozycję pod względem produkcji mleka (mierzonej w kilogramach) zajęło gospodarstwo Małgorzaty i Sylwestra Pszczołów z Gutanowa (woj. lubelskie) z wydajnością od krowy za 2021 rok wynoszącą 16 555 kg mleka zawierającego 3,25% tłuszczu i 3,55% białka. W oborze utrzymywanych było około 19 krów. Warto zaznaczyć, że gospodarstwo państwa Małgorzaty i Sylwestra znalazło się na pierwszym miejscu krajowego rankingu najlepszych stad w 2021 roku uszeregowanych według wydajności kilogramów mleka o przeciętnej liczbie krów mlecznych od 3,0 do 20,0 szt. Gospodarstwo było również najlepsze w rankingu wydajności sumy kilogramów tłuszczu i białka w tym samym przedziale przeciętnej liczby krów. Za ubiegły rok osiągnęło przeciętną wydajność (suma kilogramów tłuszczu i białka) 1126 kg. Rewelacyjne wyniki potwierdzają zasłużone miejsce w rankingu światowym.

Ranking hodowców pod względem produkcji mleka w kilogramach opublikowany przez HI

Bert Wesseldijk, redaktor „Holstein International”, zwrócił uwagę także na dwóch innych hodowców z Polski, którzy uzyskali wysokie wyniki produkcyjne. Na liście wyróżnionych przez czasopismo znalazło się gospodarstwo pana Andrzeja Mórawskiego z Golan (woj. mazowieckie) utrzymującego ponad 34 krowy. Przeciętna wydajność od krowy za rok 2021 wyniosła 15 039 kg mleka zawierającego 4,28% tłuszczu i 3,27% białka. Stado pana Andrzeja zajęło pierwsze miejsce w ubiegłorocznym krajowym rankingu najlepszych stad według wydajności kilogramów mleka o przeciętnej liczbie krów mlecznych od 20 do 50 szt. Drugie stado, na które zwrócił uwagę redaktor HI, należy do pana Łukasza Brzechwy gospodarującego w Konradowie (woj. lubuskie). Hodowca uzyskał za ubiegły rok wydajność od krowy 13 980 kg mleka zawierającego 4,67% tłuszczu i 3,57% białka. W jego oborze w ubiegłym roku było utrzymywanych przeciętnie 49 krów. Stado pana Łukasza zajęło pierwsze miejsce w krajowym zestawieniu najlepszych stad według sumy kilogramów tłuszczu i białka o przeciętnej liczbie krów mlecznych od 20 do 50 z przeciętną wydajnością 1152 kg.

Zestawienie wszystkich wyróżnionych hodowców z Polski opublikowane przez magazyn HI

Wszystkim hodowcom, którzy zostali wyróżnieni przez magazyn „Holstein International”, serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć produkcyjnych. Są oni autentycznymi ambasadorami polskiej hodowli. 

Nadchodzące wydarzenia