Komisarz Wojciechowski w Gryźlinach na Forum Innowacji „Głód Jakości”

XXVIII Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” wraz z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych, które odbyły się 3–4 września na lądowisku w podolsztyńskich Gryźlinach, były dużym sukcesem organizatorów. W ramach wydarzenia została zorganizowana międzynarodowa konferencja pn. Forum Innowacji „Głód Jakości”, w której udział wziął, jako gość honorowy, komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski. Nie milkną jej echa.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski, zdjęcia: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Komisarz rozpoczął swoje wystąpienie krótkim wykładem pt. „Perspektywa rozwoju sektora rolno-spożywczego w kontekście reformy i wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej” i otworzył wydarzenie. Powiedział również, że Polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–27 został przez Komisję Europejską zaakceptowany, jako jeden z pierwszych. „Dopiero siedem krajów ma zatwierdzone plany, wśród których jest Polska. Pozostałe kraje nie mają jeszcze ich gotowych, a ich rolnicy nie wiedzą, co ich czeka, bo później złożyli swoje projekty i jest tam więcej wątpliwości. Polska jest w pierwszej grupie krajów” – mówił Wojciechowski. W swoim wystąpieniu zadeklarował wsparcie polskim rolnikom oraz podziękował za wytrwałość w trudnych czasach. Uczestnicy IV Forum Innowacji mieli okazję do rozmowy z komisarzem, który odpowiadał na nurtujące ich pytania. Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz zabrał głos jako pierwszy i zwrócił szczególną uwagę na konieczność inwestowania w innowacje i postęp genetyczny. Wskazał, że są to najlepiej zainwestowane środki. W odpowiedzi usłyszał od komisarza, że innowacje w rolnictwie to priorytet i będzie szczególnie się pochylał nad kwestiami związanymi z doinwestowywaniem tego działu. W konferencji uczestniczyli również zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska, dyrektor ds. oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska, a także członkowie zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie zs. w Dorotowie.

W ramach części konferencyjnej „Bydło Mleczne” wykład przeprowadził dr Piotr Wójcik, prof. IZ PIB – kierownik Zakładu Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki PIB, który mówił o identyfikacji i analizie trendów jakościowych produkcji mleka w Polsce. Następnie odbyła się otwarta debata, w której wzięli udział m.in. reprezentanci PFHBiPM: wiceprezydent Andrzej Steckiewicz oraz doradca ds. hodowli Mieczysław Kopiczko. Mówiono o konieczności dbania o jakość oraz o trendach konsumenckich, które determinują zakupy produktów mlecznych. W konkluzji podkreślono m.in. zachowanie dbałości o dobrostan zwierząt przy produkcji żywności oraz przestrzeganie wysokich standardów jej wytwarzania. 

Zbliżające się wydarzenia