Przemysław Jagła nadal prezesem Wielkopolskiego Związku

W 2022 roku kończy się czteroletnia kadencja władz w regionalnych kołach i związkach hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W Wielkopolsce hodowcy postawili na doświadczonych społeczników i stery swojej organizacji powierzyli dotychczasowemu Prezydium Zarządu.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI

6 lutego br. do Nowej Obry w powiecie krotoszyńskim, do restauracji „Pod Szyszkami”, zjechali hodowcy bydła mlecznego z całej Wielkopolski na Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. O prestiżu tej organizacji w Wielkopolsce, a także w kraju świadczy obecność zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; prezesów i przedstawicieli: spółdzielni mleczarskich, banków, agencji państwowych działających lokalnie na rzecz rolnictwa, firm współpracujących z rolnikami. Oczywiście obecni byli także przedstawiciele zarządu i dyrekcji Polskiej Federacji. – Dzisiejszy Walny Zjazd jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy dzisiaj jubileusz dwudziestolecia pełnienia funkcji prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła przez Przemysława Jagłę – powiedział Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM. I podkreślił: – Aktualnie Wielkopolski Związek jest najliczniejszym i najlepiej funkcjonującym związkiem zrzeszonym w Polskiej Federacji. W związku z jubileuszem prezes Wielkopolskiego Związku odebrał liczne gratulacje wraz z okolicznościowym prezentem w formie grafiki.

Delegaci na przewodniczącego Walnego Zjazdu wybrali Ireneusza Dymarskiego, a sekretarzem został Andrzej Marchwiak. Wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie: Błażej Kossowski (przewodniczący) Szymon Minta (członek), Tomasz Frątczak (członek), stwierdziła, że frekwencja uprawnionych delegatów do głosowania wyniosła 93%. Na tej podstawie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, powołując się na przyjęty regulamin Walnego Zjazdu Delegatów WZHiPB, ogłosił: „Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał”.

Różnorodna działalność Związku

Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad prezes Przemysław Jagła zdał relację z działalności Związku w mijającej czteroletniej kadencji, obejmującej lata 2019–2022. Trzeba przyznać, że wielkopolscy hodowcy bydła mlecznego są niezwykle aktywni zawodowo, osiągają świetne wyniki produkcyjne i hodowlane nie tylko w kraju, ale także w świecie. Przykładem jest Maciej Pohl, który znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego na świecie w rankingu specjalistycznego pisma „Holstein International”. Na uwagę zasługuje działalność Związku na rzecz podnoszenia kompetencji i umiejętności swoich członków. Bardzo cenna jest inicjatywa organizacji Wielkopolskiej Szkoły Młodego Hodowcy, której inauguracja odbyła się w grudniu ub.r.

Należy podkreślić, że wielkopolscy hodowcy bardzo angażują się w wydarzenia związane z hodowlą bydła na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. W tradycję powiatu gostyńskiego wpisały się regionalne wystawy zwierząt w Pudliszkach, organizowane co dwa lata przez Wielkopolski Związek (w 2020 roku wystawa została odwołana z powodu pandemii koronawirusa). Ubiegłoroczna edycja tego wydarzenia, organizowana po czteroletniej przerwie, przyciągnęła tłumy okolicznych mieszkańców. – Nasza wystawa w Pudliszkach zyskała uznanie w całym kraju, chętnie odwiedzają ją hodowcy nawet z odległych regionów Polski – informował Przemysław Jagła.

Delegaci na Walnym Zjeździe WZHiPB ponownie wybrali Przemysława Jagłę na prezesa tej organizacji

W okresie największych obostrzeń, wprowadzonych w 2020 roku z powodu pandemii, wielkopolscy hodowcy nie dali za wygraną i zgłosili do pierwszego w Polsce e-pokazu bydła hodowlanego 32 sztuki, spośród których komisja zakwalifikowała trzy jałówki. Wielkopolski Związek od wielu lat corocznie, z wyjątkiem 2020 roku, współorganizuje z Rejonowym Kołem Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie Pokaz Zwierząt, Rękodzieła i Produktów Regionalnych w Benicach. Wielkopolscy hodowcy angażują się także w działalność charytatywną. Związek wsparł finansowo stowarzyszenie „Dobra Karma” w zakupie produktów mleczarskich przeznaczonych na pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy. Na uwagę zasługują coroczne wyjazdy szkoleniowo-turystyczne. W 2019 roku fani wyścigów samochodowych mieli okazję wyjechać na zawody Grand Prix Formuły 1 do Austrii. W tym samym roku zorganizowany był wyjazd do Włoch, uczestnicy zwiedzili m.in. Wenecję. – Zwiedzamy też ciekawe zakątki naszego kraju, w ub.r. roku gościliśmy w woj. lubelskim, a dwa lata temu na Podlasiu i Mazurach – informował Przemysław Jagła, którego relacja z działalności Związku miała formę interesującej prezentacji!

W Walnym Zjeździe WZHiPB w Nowej Obrze uczestniczyło 93% ogółu uprawnionych Delegatów

Przemysław Jagła – jednogłośnie prezesem

Po złożeniu sprawozdań: finansowego (przez wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Arkadiusza Gorączkę) oraz z działalności Sądu Koleżeńskiego (przez jego przewodniczącego Marka Cichego) delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jednogłośnie też wybrano Przemysława Jagłę na prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, w stosunku do którego nie zgłoszono kontrkandydata. W nadchodzącej kadencji w skład Prezydium Zarządu weszli: Tadeusz Dymarski – wiceprezes, Mikołaj Czarnecki – wiceprezes, Henryk Olejniczak – sekretarz. Członkami Zarządu są: Rafał Andrzejewski, Roman Marszałek, Ireneusz Dymarski, Stanisław Dudka, Leszek Hądzlik, Andrzej Marchwiak, Wiesław Konarczak, Zbigniew Dworecki, Andrzej Kubiak, Lech Warga, Roman Lipowczyk, Dariusz Wawrzyniak, Arkadiusz Gorączka, Janusz Kędziora, Maciej Pohl, Tadeusz Waliszewski, Jacek Kalak, Przemysław Kmieciński, Leszek Koziczyński, Paweł Kaźmierczak, Robert Neneman, Małgorzata Lisiecka.

Delegaci zdecydowali o następującym składzie Komisji Rewizyjnej WZHiPB na kolejną kadencję: Marek Błaszczyk – przewodniczący, Roman Frątczak – wiceprzewodniczący, Paweł Trawiński – członek, Mieczysław Foltynowicz – członek, Marek Cichy – członek, Zbigniew Sówka – członek. Wybrano także Sąd Koleżeński w składzie: Andrzej Poczta – przewodniczący, Eugeniusz Adamczak – wiceprzewodniczący, Jerzy Kostrzewa – członek, Justyna Rząsińska – członek, Marcin Rojda – członek. Uczestnicy obrad podczas tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów WZHiPB w Nowej Obrze wyłonili spośród siebie 31 osób, które będą reprezentować Związek na Walnym Zjeździe PFHBiPM 23 marca 2023 roku w Ożarowie Mazowieckim. Delegaci podjęli także uchwałę o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie opłat członkowskich na rzecz WZHiPB.

Obrady Walnego Zjazdu były okazją do uhonorowania osób za pracę na rzecz hodowców bydła mlecznego Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM, wyróżniono: Zofię Just, Wiesławę Nowaczyńską, Piotra Manieckiego, Zdzisława Woźnego. Ponadto okolicznościową statuetką uhonorowano ustępujące władze Związku: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Statuetki otrzymały także osoby reprezentujące firmy i instytucje oraz Polską Federację, które w minionej kadencji intensywnie współpracowały z WZHiPB. Oczywiście podczas obrad nie zabrakło gratulacji dla osób wybranych do władz Wielkopolskiego Związku na nową kadencję, które złożyli m.in.: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wicestarosta powiatu gostyńskiego Janusz Sikora, prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek (pełniący także funkcję radnego w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) oraz wiceprezes OSM Czarnków Zofia Just. 

Skład Prezydium Zarządu WZHiPB na kadencję w latach 2023–2026: (od lewej): Tadeusz Dymarski – wiceprezes, Przemysław Jagła – prezes, Henryk Olejniczak – sekretarz, Mikołaj Czarnecki – wiceprezes

Nadchodzące wydarzenia