Nabór lekarzy weterynarii na specjalizacje

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, w porozumieniu z Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu:
• ROZRODU BYDŁA – planowany termin rozpoczęcia: luty 2019 r.
• CHOROBY PRZEŻUWACZY – planowany termin rozpoczęcia: luty 2019 r.

Warunkiem upoważniającym do podjęcia ww. studiów specjalizacyjnych jest: posiadanie dyplomu lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 2,5 roku (5 semestrów). Studia obejmują wykłady, seminaria, konsultacje, staże, zaliczenia i egzamin końcowy. Wniosek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz. U. 131, poz. 667), powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia.
2. Miejsce zamieszkania.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Informacje o ukończonych kursach specjalizacyjnych.
6. Informacje o publikacjach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu.
3. Deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy.

Szczegółowych informacji udziela:
• kierownik kursu, prof. dr hab. Jan Twardoń
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław
tel. 713 205 306, 607 577 710
e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl
• dr Jacek Mrowiec
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław
tel. 713 205 312
e-mail: jacek.mrowiec@upwr.edu.pl

Informacje dostępne są również na stronie:
www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

Wnioski należy składać do 31.01.2019 r. pocztą lub osobiście pod adresem:
prof. dr hab. Jan Twardoń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Nadchodzące wydarzenia