Webinar ICAR – Kulawizna u krów mlecznych

18 stycznia br. odbyła się konferencja internetowa, zorganizowana przez ICAR (Międzynarodowy Komitet do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt) poświęcona problemowi kulawizny u bydła mlecznego, podczas której omówiona była obecna sytuacja dotycząca rozwoju badań i leczenia tego schorzenia na świecie.

Tekst: Mateusz Uciński

Podczas pierwszej prezentacji Nicola Gough przedstawiła inicjatywę DISARM. Projekt DISARM, finansowany z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020, to współpraca między rolnikami, lekarzami weterynarii, służbami doradczymi, naukowcami i przemysłem, mająca na celu rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania antybiotykoodpornością w produkcji zwierzęcej.

Kolejnym prelegentem był dr Jon Huxley z Nowej Zelandii, który przedstawił problemy powodowane przez kulawiznę, będącą jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów zdrowotnych, dobrostanu i produkcji bydła mlecznego na świecie. W prezentacji dokonano przeglądu wpływu kulawizny na globalne stado krów mlecznych i zidentyfikowano kluczowe obszary interwencji w gospodarstwie.

Nowe wytyczne dotyczące rejestrowania kulawizny u bydła mlecznego podsumowała Anne-Marie Christen. Poinformowała ona, iż pod egidą ICAR grupa ekspertów połączyła swoją wiedzę i doświadczenie, aby opracować przesłanki przydatne dla organizacji hodowlanych i mleczarskich, agencji rolnych i innych osób, które chciałyby wdrożyć metodę gromadzenia danych i rejestrowania kulawizn w celu poprawy zdrowia i dobrostanu bydła mlecznego.

Na koniec, dr Nick Bell z Herd Health Consultancy z Wielkiej Brytanii przedstawił praktyczne aspekty oceny kulawizn. Zwrócił on uwagę iż zdrowie racic i nóg jest niezwykle ważne dla produktywności stada, płodności, dobrostanu i długowieczności krów. Punktacja lokomocji została pierwotnie opracowana do oceny badań klinicznych, ale znalazła użyteczne zastosowanie w pomiarze i monitorowaniu kulawizn w terenie. Jednak kluczem do sukcesu jest przyjęcie solidnych metod wdrażania z umiejętną interpretacją wyników. Dr Bell zapewnił, że istnieje wiele praktycznych względów, jeśli chodzi o stosowanie punktacji kulawizn na farmach mlecznych.

Do zapoznania się z dokładniejszą relacją z tego wydarzenia zapraszamy wkrótce na łamy miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła” oraz do serwisu Holstein.pl.

Nadchodzące wydarzenia