STANOWISKO PREZYDIUM PFHBiPM WOBEC PROTESTÓW ROLNICZYCH

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jako instytucjonalny przedstawiciel środowiska hodowców bydła i producentów mleka, w pełni solidaryzuje się i popiera postulaty środowiska rolniczego dotyczące zniesienia wymogów narzucanych przez Komisję Europejską w zakresie tzw. Zielonego Ładu.

Wprowadzane rozwiązania zostały narzucone, a nie uzgodnione z rolnikami. Skala protestów w Polsce i Europie wyraźnie wskazuje, że nie jest to odosobniony sprzeciw, a skala problemów olbrzymia.

Brak czytelnego wyjaśnienia realnych skutków wdrożenia postanowień Zielonego Ładu sprawia, że cześć społeczeństwa uważa nasz protest za nieuzasadniony.

Troska polskiego rolnika, hodowcy o dostarczenie najlepszych produktów żywnościowych nie otrzymuje szerokiego wsparcia. Uruchamiana pomoc ma charakter incydentalny, wywołując wrażenie, że istotą postulatów jest wyłącznie uzyskanie środków finansowych.

Podkreślamy, że istotą protestów jest umożliwienie mieszkańcom wsi godnego życia i zapewnienia warunków pracy, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polsce.

Zapisy pakietu Fit for 55 oraz realizacja jego postanowień za pomocą rozwiązań Zielonego Ładu zmierzają do zniszczenia wielowiekowego dorobku polskiej wsi. Do zniszczenia wysiłku pokoleń ludzi, dla których uprawa ziemi i roli jest wyrazem patriotyzmu.

Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik

Zdjęcia: Michał Krukowski

Nadchodzące wydarzenia