Duńska wizyta królewska w Warszawie

W dniach 30 stycznia do 1 lutego 2024 odbyła się wizyta króla Danii Fryderyka X, który przybył do Warszawy wraz z delegacją 38 firm z sektora energetycznego i rolnego. Delegacji towarzyszyli minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen, minister klimatu, energii i gospodarki komunalnej Lars Aagaard oraz minister żywności, rolnictwa i rybołówstwa Jacob Jensen. Do udziału w spotkaniu zaproszono również Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, którą reprezentowali prezydent Leszek Hądzlik oraz dyrektor CGen Sebastian Mucha. Udział w tak znamienitym wydarzeniu stanowił duże wyróżnienie dla PFHBiPM i umożliwił reprezentację interesu polskich hodowców. Warto podkreślić, że przedstawiciele Federacji oraz dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska, jako jedni z nielicznych przedstawicieli sektora rolnego, zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Wydana została przez króla Fryderyka X na cześć prezydenta Andrzeja Dudy, który był gościem honorowym. Wydarzenie odbyło się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

tekst: dr hab. Sebastian Mucha

Głównym celem królewskiej wizyty było zacieśnianie współpracy handlowej pomiędzy Danią a Polską. Organizatorzy przygotowali serię debat oraz prezentacji skupionych na przyszłości sektora energetycznego i rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce. W dniu 31 stycznia obrady, w Muzeum Historii Polski na cytadeli warszawskiej, otworzył król Danii Fryderyk X. Poranna część programu była poświęcona przyszłości energetyki w Polsce. Eksperci z Danii i Polski debatowali na temat tego, jak współpraca pomiędzy firmami obu krajów może przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem śladu węglowego naszej gospodarki energetycznej.

Popołudniowa część wydarzenia odbyła się w hotelu Bristol, gdzie obrady zostały podzielone na dwie grupy tematyczne. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył zrównoważonej energii i biogazowni. Drugi blok odnosił się do transformacji w kierunku rolnictwa przyjaznego dla klimatu. W tej sesji przemówili m.in. minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii Jacob Jensen oraz polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Interesującą prezentację na temat Polski i naszych perspektyw europejskich wygłosiła dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprezes Cogeca Agnieszka Maliszewska. Następnie odbył się panel dyskusyjny poświęcony szeroko pojętym perspektywom rozwoju sektora rolnego Danii i Polski.

Kolejnego dnia (1 lutego 2024) odbyła się wizyta terenowa w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory, należącym do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przybyłych powitał rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada. Ważnym elementem wizyty była sesja, podczas której przedstawiono wyzwania stojące przed polskim rolnictwem na drodze do produkcji przyjaznej wobec klimatu. Była to również okazja do zaprezentowania się firm duńskich działających w obszarze hodowli zwierząt. Równolegle odbył się panel dyskusyjny poświęcony produkcji biogazu, a w dalszej części programu sesja podczas której skupiono się na możliwościach prowadzenia produkcji rolnej wydajniejszej i bardziej przyjaznej środowisku. 

Nadchodzące wydarzenia