Zestresowane krowy? Czas wyciągnąć flet i sitarę…

Dojarnie mogą wkrótce mogą brzmieć bardziej jak orientalne gabinety masażu po tym, jak naukowcy odkryli, że wystawienie krów na indyjską muzykę klasyczną zmniejsza ich stres i ma znaczny wpływ na czas i szybkość doju.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Food Navigator

Już wcześniejsze badania wykazały, że muzyka może wzbogacić środowisko życia zwierząt gospodarskich, pomagając złagodzić niekorzystne skutki hałasu, zmniejszyć stres i poprawić wydajności. Jednakże, kluczowy jest odpowiedni dobór gatunku, intensywności i tempa. Należy unikać wszystkiego, co jest zbyt głośne i zbyt szybkie, na przykład heavy metalu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na zdrowie zwierząt gospodarskich.

Co zatem powinno się wybrać, aby umilić zwierzętom dzień?

Najnowsze badania sugerują, że hodowcy i producenci mleka powinni zapoznać się z uspokajającymi dźwiękami indyjskiej muzyki instrumentalnej. Naukowcy z Indii wystawili dwie grupy krów mlecznych na obcowanie z utworami granymi na flecie i sitarze. Odtwarzane one były z umiarkowaną głośnością 40 – 60 decybeli na10 minut przed rozpoczęciem dojenia i kontynuowano aż do zakończenia udoju. Trzecia grupa kontrolna zwierząt nie słuchała żadnej muzyki.

Wyniki wykazały nieistotną różnicę w wydajności mleka, temperaturze rektalnej, częstości oddechów, oraz w hormonach T3 (trójjodotyronina) i T4 (tyroksyna).

Zaobserwowano jednak istotną (p < 0,05) różnicę w czasie doju, szybkości doju, hormonach kortyzolu i parametrach behawioralnych, takich jak oddawanie mleka u zwierząt poddanych działaniu muzyki w porównaniu z grupą kontrolną.

Zatem wyniki mają znaczące implikacje w odniesieniu do sprawności behawioralnej i dobrostanu zwierząt mlecznych oraz redukcji pozostałości mleka. Kiedy krowy są zrelaksowane, fizjologia krowy jest w optymalnym stanie i będą one produkować mleko zgodnie z rzeczywistą genetyczną zdolnością produkcyjną zwierzęcia.

Ponieważ ten obszar badań był nowy i dostępnych jest bardzo niewiele informacji dotyczących wpływu krów na muzykę, naukowcy starali się w swoich badaniach korzystać z dostępnej metodologii badawczej, a także opracowali własny system pomiarów.

Uczeni zaobserwowali, że powolna muzyka w stylu yamen raga o natężeniu 40–60 decybeli zmniejsza stres i poprawia zachowanie krów. Jednocześnie oczekiwano, że muzyka zwiększy wydajność, ale na ten proces mają wpływ różne czynniki, a efekt muzyki może być znacznie niższy w porównaniu z innymi bodźcami natury fizycznej, lub żywieniowej.

Nadchodzące wydarzenia