Indie: Perspektywy i rozwój mleczarstwa w 2023

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2027 roku Indie mają prześcignąć Chiny jako najbardziej zaludniony kraj świata. Spożycie mleka na mieszkańca w Indiach na poziomie 427 g dziennie już przekracza średnią światową wynoszącą 305 g.

tekst: Mateusz Uciński, na podstawie Global Agricultural Information Network (GAIN)
Foreign Agricultural Service (FAS)

Kluczowym czynnikiem wpływającym na konsumpcję płynnego mleka w Indiach są dane demograficzne. Prawie jedna trzecia populacji tego kraju liczy mniej niż 14 lat, jest to grupa wykazująca skłonności do spożywania większych ilości mleka. Wraz z rosnącą populacją, szybką urbanizacją i rosnącymi dochodami zwiększa się popyt na mleko i produkty mleczne.

Produkcja mleka

Foreign Agricultural Services (FAS) New Delhi prognozuje, że produkcja płynnego mleka w Indiach w 2023 roku wzrośnie o prawie 2%, do 207 mln ton metrycznych (mmt), zakładając normalny południowo-zachodni sezon monsunowy (czerwiec–wrzesień). Około 500 mln mieszkańców Indii jest zależnych od hodowli bydła. Większość to drobni, marginalni rolnicy, a stada 95% indyjskich producentów mleka liczą tylko 1–5 zwierząt. Większe gospodarstwa mleczne mają około 50 lub więcej zwierząt. Około 46% wyprodukowanego mleka jest konsumowanych na poziomie producenta lub sprzedawanych podmiotom niebędącym producentami na obszarach wiejskich, podczas gdy 54% produkcji mleka jest sprzedawanych za pośrednictwem spółdzielni mleczarskich lub niezorganizowanych kontrahentów.

Produkcja bydła mlecznego jest w dużej mierze skoncentrowana w kilku stanach. Trzy indyjskie stany: Bengal Zachodni, Uttar Pradesh i Madhya Pradesh, stanowią około 30% krajowej liczby bydła mlecznego, ale tylko pięć stanów odpowiada za ponad połowę spożycia produktów mlecznych w kraju: Uttar Pradesh (19%), Radżastan (9%), Gujarat (8%), Maharasztra (7%) i Bihar (7%).
Mleko bawole
Drobni indyjscy hodowcy bydła mlecznego preferują bawoły wodne, które produkują mleko o wyższej zawartości tłuszczu (7–8%) i są lepiej przystosowane do indyjskich warunków klimatycznych. Mleko bawole ma wyższe ceny rynkowe, ponieważ uzależnione są one od zawartości tłuszczu i suchej masy beztłuszczowej (SNF). Około 49% produkcji mleka w Indiach pochodzi właśnie od domowych bawołów wodnych. Większość prywatnych i spółdzielczych mleczarni nie posiada odrębnych systemów odbioru mleka krowiego i bawolego. Pakowane produkty mleczne są w większości mieszanką tych dwóch, a tylko nieliczni przetwórcy sprzedają czyste mleko krowie.

Import

W przeszłości Indie importowały ograniczone ilości mleka w proszku i masła. Dane handlowe za okres styczeń–sierpień 2022 roku wskazują, że import odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) i masła wyniósł zaledwie 238 mln ton, w tym 162 mln ton OMP i około 76 mln ton masła (o łącznej wartości 1,4 mln USD). Główne produkty mleczne importowane do Indii to: albumina mleka (taka jak koncentraty dwóch lub większej liczby białek serwatkowych), laktoza i syrop laktozowy, przetwory spożywcze dla niemowląt, kazeina, lody i ser. Głównymi dostawcami są Stany Zjednoczone, Francja, Tajlandia, Singapur, Nowa Zelandia i Holandia. Stany Zjednoczone są największym dostawcą do Indii albuminy mleka i razem z Holandią największymi dostawcami laktozy, kazeiny i jej pochodnych. Tajlandia przoduje w dostarczaniu przetworów spożywczych dla niemowląt, podczas gdy Francja dostarcza serwatkę, a Włochy eksportują sery.

Importowane laktoza i serwatka do celów spożywczych muszą spełniać wszystkie indyjskie wymagania weterynaryjne dotyczące importu. Indie nalegają, powołując się na podstawy religijne i kulturowe, aby cały import produktów mlecznych pochodził od zwierząt, które nigdy nie były karmione żadnym preparatem paszowym wyprodukowanym z narządów wewnętrznych, mączkami z krwi lub tkanek przeżuwaczy. Od listopada 2022 roku mleko i przetwory mleczne importowane do Indii muszą posiadać świadectwo zdrowia, wydane przez kraj eksportujący, potwierdzające zgodność z tym rozporządzeniem.

Aby ograniczyć import, Narodowy Plan Działań na rzecz Rozwoju Mleczarstwa rządu indyjskiego ma na celu zwiększenie zorganizowanej produkcji mleka z obecnych 20–21% do 50% do 2023–2024. Przetwórstwo mleka przez spółdzielnie ma wzrosnąć z 10% do 20%, a sektor prywatny z 10% do 30%. Osiągnięcie tych celów zapewni indyjskim hodowcom bydła mlecznego większy dostęp do zorganizowanego sektora przetwórstwa mleka i ostatecznie wyższe dochody. 

Nadchodzące wydarzenia