Europejska cena mleka przekroczyła poziom 56 EUR

Od prawie dwóch lat utrzymuje się trend wzrostowy unijnej ceny mleka. W lutym 2022 roku cena ta przebiła cenę z grudnia 2013, która dotychczas była traktowana jako rekordowa, i nadal utrzymuje się na dużo wyższym poziomie. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 grudnia 2022 r., wynika, że średnia cena mleka w październiku 2022 r. wynosiła 56,58 EUR/100 kg i była o 3,8% wyższa od ceny we wrześniu oraz o 46,3% wyższa niż w październiku 2021 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w listopadzie bieżącego roku przekroczy poziom 57 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W październiku 2022 r., w relacji miesięcznej, cena mleka wzrosła w dwudziestu trzech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano w: Portugalii – o 19,0%, do 52,01 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 65,2%); Hiszpanii – o 12,3%, do 53,98 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 57,5%); Chorwacji – o 11,5%, do 49,38 EUR/100 kg (wzrost o 40,8% w porównaniu z październikiem 2021 r.); Bułgarii – o 9,1%, do 50,06 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 44,6% w relacji rocznej); Irlandii – o 6,5%, do 68,47 EUR (w relacji rocznej wzrost o 47,2%). Ceny surowca spadły w trzech państwach członkowskich: na Łotwie – o 0,1%, do 49,21 EUR; Malcie – o 0,6%, do 62,95 EUR, w Szwecji – o 0,6%, do 54,05 EUR. Nadal jednak pozostawały na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym, odpowiednio o 48,8%, 0,3% oraz 32,0%. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–10.2022; źródło: KE


W Polsce średnia cena w październiku 2022 r. wynosiła 54,73 EUR/100 kg i była o 2,9% wyższa niż we wrześniu oraz o 51,6% wyższa niż w październiku 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w listopadzie bieżącego roku trend wzrostowy się utrzyma, a cena osiągnie poziom 57,50 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 3,27% niższa od średniej ceny mleka w Unii Europejskiej. W październiku Polska znalazła się na trzynastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom: w Belgii (59,06 EUR), Danii (59,96 EUR), Niemczech (60,53 EUR), Irlandii (68,47 EUR), Grecji (58,96 EUR), we Włoszech (55,35 EUR), na Litwie (55,25 EUR), Cyprze (63,90 EUR), Malcie (62,95 EUR), w Holandii (62,25 EUR), Austrii (57,08 EUR), Finlandii (55,41 EUR).

GDT Price Index 2004–06.12.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (15 listopada i 6 grudnia). Pierwsza zakończyła się wzrostem o 2,4%, przy średniej cenie 3623 USD. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych wzrósł o kolejne 0,6%, a średnia cena wyniosła 3610 USD. Od początku bieżącego roku ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 17,5%.

Podczas ostatniej aukcji (6 grudnia) odnotowano wzrosty cen pięciu kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 4,7%, do 2979 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 1,8%, do 5798 USD/t, sera Cheddar – o 1,8%, do 4826 USD/t. Spadek odnotowano w przypadku masła – o 1,9%, do 4725 USD/t, oraz laktozy – o 0,8%, do 1222 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia