KULA 1961-2 – powiększyła grono krów EX w Cieszymowie

W nowy rok zwykle wchodzimy z mnóstwem postanowień, co podczas jego trwania zrobimy – dla siebie, swojego zdrowia, dla rodziny, w pracy… Rozmyślamy, co nam tych kolejnych 365 dni przyniesie, oczywiście z nadzieją, że to, co nie wyszło w poprzednim roku, w tym musi się udać! W wielu obszarach życia, a zwłaszcza w dziedzinie, w której się obracamy – w hodowli bydła mlecznego – nie zaczynamy czegoś od nowa, tylko kontynuujemy wcześniejsze działania. Tak jest w przypadku wystaw hodowlanych.

tekst: Anna Siekierska

W tym roku sezon wystaw zainauguruje, chyba w maju, wystawa krajowa, a po niej przyjdzie czas na blisko dwadzieścia wystaw regionalnych, na których bydło mleczne jest dużą atrakcją dla zwiedzających. A najważniejszym elementem każdej wystawy – ważnym dla hodowców i tworzenia wystawowej kariery prezentowanych na ringu zwierząt – jest ocena bydła. Warto zauważyć, że rywalizacja hodowców i będących ich własnością jałowic i krów ma swoje drugie oblicze – sędziowanie. Na wystawy krajowe i ogólnopolskie zwyczajowo zapraszani są sędziowie z krajów europejskich, wyszkoleni i rekomendowani przez EHRC. Natomiast od kilku lat na wystawach regionalnych rolę sędziego lub jego asystenta staramy się powierzać naszym hodowcom, przygotowywanym i szkolonym przez PFHBiPM na specjalnych warsztatach sędziowskich.

W końcu października ubiegłego roku warsztaty dla krajowych sędziów odbyły się dzięki uprzejmości i zaangażowaniu firmy Fortune sp. z o.o. w Cieszymowie. Doświadczenie załogi pracującej na fermie w Cieszymowie (bo to nie były pierwsze takie warsztaty tutaj zorganizowane!) oraz pomoc kilkorga doradców hodowlanych sprawiły, że uczestnicy warsztatów pod okiem włoskiego renomowanego sędziego Giuseppe Beltramino mogli w komfortowych warunkach podnieść swoje kwalifikacje w ocenianiu stawek bydła i uzasadnianiu oceny. Uznać można, że warsztaty w Cieszymowie były właściwie miniwystawą. Nic więc dziwnego, że polscy adepci sztuki sędziowskiej skupili swoją uwagę na najpiękniejszej wśród wieloródek krowie o imieniu Kula 1961-2 PL005473504673. Jej udział w pokazach warsztatowych został przypieczętowany uzyskaniem oceny doskonałej pokroju EX = 90 pkt. Kula 1961-2 otrzymała za ramę ciała 91 pkt, za siłę mleczności – 88 pkt, za nogi i racice – 90 pkt i za wymię – 91 pkt. Wcześniej – 10 lat temu – znaczącym osiągnięciem na wystawie zapisała się w tej rodzinie jedynie prababka Kuli 1961-2, Kula 10, która jako siedemnastomiesięczna jałówka na wystawie w Starym Polu wygrała swoją stawkę i otrzymała tytuł czempiona.

Kula 1961-2 urodziła się 1 października 2019 roku na fermie w Cieszymowie. Po raz pierwszy wycieliła się w wieku niespełna 24 miesięcy. Jej pierwiastkowa ocena typu i budowy była niezwykle obiecująca i już sygnalizowała, że warto, nawet w obiekcie liczącym ponad 1000 krów, mieć właśnie tę krowę na oku. Dla pierwiastki ocena: 88 – 86 – 84 – 86 = 86 jest zaliczana do ponadprzeciętnych. W przypadku Kuli 1961-2 w parze z bardzo dobrym pokrojem idzie produkcja mleka. Pierwszą laktację, trwającą 290 dni, Kula 1961-2 zamknęła wydajnością 11 848 kg mleka. W aktualnej drugiej laktacji podczas pierwszych 114 dni średnio dziennie doiła prawie 44 kg mleka. Analizując głębiej rodowód tej krowy, można w nim spotkać, ze strony matki, buhaja znanego z transmisji potencjału do wysokiej produkcji, jakim był Planet, a ze strony ojca obecność genów przeniesionych przez Bookema może owocować pięknym pokrojem. Zresztą wśród wspólnych przodków – zarówno ze strony ojca, jak i matki – warto zauważyć występowanie dwóch buhajów: Justice i Shottle, oba są wielce zasłużone dla globalnej hodowli holsztyno-fryzów, niosą z sobą wysoką produkcję, doskonały pokrój i długowieczność. A wiadomo że, jak Planet – to i Blackstar tworzy pulę genów Kuli 1961-2. Obecność tych samych buhajów ze strony ojca i matki powoduje, że krowa ma nieco wyższy niż przeciętny w populacji współczynnik inbredu -7,56%, który jednak nie rzutuje negatywnie na jej funkcjonowanie w oborze i osiągnięcia, ponieważ jego źródłem są odleglejsze pokolenia przodków Kuli 1961-2.  

Nadchodzące wydarzenia