Właściwe zarządzanie zasuszoną krową sprzyja pomyślnemu wycieleniu

Racjonalne zarządzanie krowami w okresie zasuszenia jest kluczowym elementem udanego sezonu wycieleń. Swoimi doświadczeniami dzielą się irlandzcy hodowcy.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Agriland

Krowy, które cielą się przy prawidłowym stanie mineralnym i odpowiednim wskaźniku kondycji ciała (BCS), są znacznie mniej narażone na problemy związane z wycieleniem, podczas gdy krowy, które nie mają prawidłowego poziomu BCS lub stanu mineralnego, mogą borykać się z kłopotami.

Stan mineralny

Przed wycieleniem rolnicy powinni upewnić się, że krowy są karmione wysokiej jakości minerałami. Wielu problemów z krowami przed, w trakcie i po wycieleniu można uniknąć, jeśli krowy mają prawidłowy stan mineralny. Jeśli chodzi o specyfikację minerałów, główne punkty to:

Niski poziom wapnia (<1,1%);

20-25% magnezu;

2-5% fosforu (P) podawane w większej dawce, jeśli zawartość P w paszy jest niska;

Witamina D – co najmniej 12 000 jednostek/100g;

Minerały śladowe – miedź, cynk, selen, mangan, jod i kobalt z chronionymi źródłami w razie potrzeby.

Minerały są zazwyczaj podawane w dawce 120 g/krowę/dzień; jeśli napylasz minerały na kiszonkę, lepiej robić to dwa razy dziennie w dawce 60g. Należy ją podawać krowom na sześć tygodni przed wycieleniem, ale można ją również podawać w okresie zasuszenia.

Zarządzanie zasuszoną krową

To dobry czas, aby ocenić stan swoich krów i określić, czy są sztuki, które są nadmiernie lub niedostatecznie kondycjonowane. W przypadku nadmiernie kondycjonowanych krów celem jest zmniejszenie poboru energii, więc mieszanie słomy z kiszonką może być dobrą opcją. Jeśli hodowca zidentyfikował kilka krów, które jego zdaniem są niedożywione, być może będzie musiał karmić je jakąś formą zasuszonych koncentratów dla krów. Zanim to jednak nastąpi, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii i/lub doradcą, aby dowiedzieć się, które opcje najlepiej pasują do prowadzonego gospodarstwa.

Soja

Kolejną rzeczą, o której rolnicy powinni pomyśleć przed wycieleniem, jest to, czy mogliby odnieść korzyści z karmienia krów odrobiną soi. W gospodarstwach, w których jakość siary była w przeszłości problemem, krowy można karmić soją na dwa tygodnie przed wycieleniem. Podawanie krowom 200-300 g/sztukę powinno poprawić siarę od krowy, bez wpływu na wielkość cieląt.

Niektórzy rolnicy mogą wahać się przed podawaniem soi krowom, które są w zaawansowanej fazie ciąży i zbliżają się do wycielenia, ale gdy krowy nie zostaną przekarmione soją, będzie to miało niewielki lub żaden wpływ na wielkość cieląt, ale powinno mieć wpływ na siarę produkowane przez krowę.

Nadchodzące wydarzenia