Zadbajmy o strzyki przy zasuszaniu

Właściwe traktowanie krów na początku okresu zasuszenia może mieć duży wpływ na powodzenie ich kolejnej laktacji. Podczas gdy większość krów tworzy keratynowy korek, który uszczelnia kanał strzykowy, aby zapobiec przedostawaniu się patogenów wywołujących zapalenie wymienia, to jednak często nie dzieje się tak wystarczająco wcześnie u wysokowydajnych zwierząt. Zastosowanie wewnętrznego środka uszczelniającego do strzyków jest skutecznym narzędziem ochrony krów.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Bovine Veterinarian

Nie od dzisiaj wiadomo, że krowa jest najbardziej podatna na nową infekcję mastitis na początku okresu zasuszenia. Zwierzę zwykle doi się przez ponad 300 dni, a potem koniec strzyku zaczyna się zamykać i zapewnia naturalną barierę dla nowych infekcji po kilku dniach. Naukowcy zauważają, że czasami jej formowanie się jest opóźnione, dlatego skuteczny, wewnętrzny uszczelniacz strzyków zasadniczo robi to, co krowa powinna robić samodzielnie, a poza tym zapewnia natychmiastową barierę i eliminuje ryzyko infekcji.

 Trzeba zaznaczyć, że uszczelniacze do strzyków zapewniają również dodatkowe korzyści. W większości przypadków antybiotyki nie wystarczają na okres zasuszenia, więc krowa może być podatna na infekcje wewnątrz wymieniowe, zwłaszcza zanim pojawi się następne cielę, kiedy jej układ odpornościowy jest słabszy. Uszczelniacze strzyków działają również dobrze w połączeniu z antybiotykoterapią, gdy jest to konieczne.

Pamiętać należy, że zapewnienie ochrony przed infekcjami daje wymionom krowy szansę na wyleczenie. Tak więc, kiedy urodzi kolejne cielę i rozpocznie ona kolejną laktację, będzie w stanie wyprodukować dobre mleko i miejmy nadzieję, że będzie go dużo. Skuteczny wewnętrzny uszczelniacz strzyków zapewnia sterylną barierę między wymieniem a jego otoczeniem. Dokładne czyszczenie sprzętu udojowego i samego zwierzęcia jest niezbędne podczas nakładania i usuwania szczeliwa. Postępowanie zgodnie z poniższymi krokami pomoże upewnić się, że nie zostaną wprowadzone żadne patogeny:

  • Opróżnij wymię, upewniając się, że każda ćwiartka jest całkowicie wydojona.
  • Używaj czystych strzykawek i rękawiczek dla każdej krowy.
  • Wyczyść każdy strzyk roztworem bakteriobójczym, pozostawiając 30 sekund na kontakt, a następnie osusz czystym ręcznikiem.
  • Dokładnie wyczyść każdy koniec strzyka gazikiem nasączonym alkoholem, zaczynając od najdalszych strzyków.
  • Zdjąć zatyczkę ze strzykawki z uszczelniaczem, uważając, aby nie dotknąć jej końcówki. Odkręcać jednorazowo tylko jedną strzykawkę.
  • Wlać zawartość w strzyki w przeciwnym kierunku, niż w którym były czyszczone (tj. najpierw najbliższe strzyki).
  • Ściśnij strzyk w miejscu, w którym łączy się z podstawą wymienia, aby zapobiec wydostaniu się szczeliwa poza kanał strzykowy.
  • Wstrzyknąć szczeliwo zgodnie z zaleceniami.
  • Nie wmasowywać uszczelniacza w wymię.
  • Zastosować środek do dezynfekcji strzyków po udoju.

 Zastosowanie powyższych zaleceń powinno być gwarantem prawidłowo przeprowadzonego uszczelnienia strzyków i zapewni krowie bezpieczeństwo podczas okresu zasuszenia i przed kolejną laktacją.

Nadchodzące wydarzenia