Otwieranie chińskiego rynku – ważne porozumienie

Produkujemy w Polsce ok. 30% mleka więcej niż spożywamy, dlatego koniecznością jest eksport produktów mleczarskich i poszukiwanie dla nich rynków zbytu. 

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI, ZDJĘCIE: MRiRW

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, w dniu 5 lutego br. szef resortu Grzegorz Puda podpisał zdalnie dwa bilateralne dokumenty z Generalną Administracją Celną Chińskiej Republiki Ludowej określające warunki eksportu kolejnych polskich grup produktów na chiński rynek, tj. mąki i produktów mlecznych przeznaczonych na paszę. Wydarzenie to kończy ważną procedurę zatwierdzającą możliwość eksportu tych produktów do Państwa Środka, ale nie oznacza jeszcze dostępu do chińskiego rynku. Minister Grzegorz Puda na stronie internetowej resortu rolnictwa informuje, że do zdalnego podpisania tego dokumentu doszło dzięki wysiłkom polskich służb dyplomatycznych. Jest to jednoczenie reakcja na ogromne zainteresowanie branży mleczarskiej i zbożowej poszerzaniem dostępu do chińskiego rynku.

W opinii dyrektor biura Polskiej Izby Mleka – Agnieszki Maliszewskiej, zawarte porozumienie jest dużym sukcesem ministra Grzegorza Pudy. Jak informuje reprezentantka mleczarzy, protokół uzgodnień dotyczący eksportu parmeatu serwatkowego z Polski do Chin popisano po czterech latach starań. – Czekamy teraz na sfinalizowanie ostatnich dokumentów, by móc rozpocząć eksport. Mam nadzieję, że stanie się to lada moment i 11 naszych firm będzie mogło rozpocząć eksport parmeatu serwatkowego do Chin – wypowiada się dyrektor Agnieszka Maliszewska na stronie internetowej Polskiej Izby Mleka.

Nadchodzące wydarzenia