Doceniają nas

Ocena użytkowości mlecznej krów jest płaszczyzną współpracy nie tylko hodowców i Polskiej Federacji, ale także wielu firm związanych z produkcją i przetwórstwem mleka. Zatem jak na przestrzeni 15 lat ocena ta, realizowana pod egidą PFHBiPM, postrzegana jest przez mleczarnie, ośrodki naukowe i doradcze, szkoły rolnicze i firmy.

Odzwierciedleniem wzajemnych relacji między współpracującymi ze sobą partnerami są listy gratulacyjne wystosowywane na okoliczność różnych rocznic. Takich listów na 15-lecie prowadzenia oceny użytkowości mlecznej krów PFHBiPM otrzymała mnóstwo, oto niektóre z nich.


Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
15 lat temu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek podjęła współpracę z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jej zakres obejmował ocenę wartości użytkowej bydła, która jest niezbędna do prowadzeniu nowoczesnej hodowli krów mlecznych. Świadczone przez Federację usługi, obejmujące niezbędne informacje do profesjonalnego i świadomego zarządzania stadem, są kluczowe dla hodowców, którzy dbają o dobrostan zwierząt i jakość surowca. Znając program PFHBiPM, Spomlek od początku jego funkcjonowania podjął decyzję o dopłacie 0,02 zł do ceny litra mleka hodowcom – członkom Spółdzielni, którzy korzystają z raportów wynikowych. Dzięki temu znacząco poprawiły się wydajność mleczna, jakość surowca dostarczanego do mleczarni oraz zdrowotność zwierząt. Te wszystkie czynniki dają korzyści przede wszystkim hodowcom, ale również Spółdzielni, która z dobrego surowca produkuje najwyższej jakości sery.
Wieloletnia współpraca z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaowocowała wspólnymi projektami na rzecz polskich rolników. Jeden z nich rozpoczął się w 2015 roku, kiedy Spółdzielnia SPOMLEK zdecydowała się na zmiany w cenniku mleka. Zamiast jednostki białka wprowadziła zapłatę za kazeinę. Federacja uwzględniła wówczas badanie kazeiny w swoich raportach wynikowych, co pozwoliło na monitorowanie wyników kazeiny przez hodowców oraz pracę nad jej wzrostem. Podczas naszej długoletniej współpracy wspólnie uczestniczyliśmy w projekcie „Zdrowa krowa”, którego inauguracja odbyła się w kwietniu 2011 roku. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jako partner strategiczny, wniosła ogromną wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy, które wspólnie przekazywaliśmy hodowcom bydła mlecznego.
Ostatnie spotkanie Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaowocowało połączeniem sił w projekcie Federacji dotyczącym genotypowania samic. Będzie on elementem poprawy funkcjonalności i innowacyjności polskich gospodarstw mlecznych. Mamy nadzieję, że wsparcie doradcze oraz edukacja hodowców bydła oferowane przez PFHBiPM przyczynią się do poprawy kondycji gospodarstw (…).
Dyrektor Skupu Surowca SM Spomlek Agnieszka Kamela


Grupa Mlekovita
(…) Wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzimy wiele działań kierowanych właśnie do producentów mleka. Chcemy pomóc im w rozwoju ich gospodarstw, a co za tym idzie poprawiać stan rodzimego rolnictwa i całej polskiej gospodarki.
Aby jeszcze bardziej wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa, Mlekovita wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadziły program edukacyjny dla rolników, mający na celu poszerzenie wiedzy w zakresie optymalizacji procesu produkcji mleka. Dzięki tej współpracy rolnicy zyskali możliwość korzystania z wiedzy ekspertów i doświadczonych praktyków. Materiały edukacyjne dla hodowców bydła publikowane są w wydawanym przez Mlekovitę kwartalniku „Dobry Gospodarz”. Rolnicy znajdują w nich informacje związane z chowem, żywieniem i dobrostanem krów mlecznych. Hodowcy potrzebujący pomocy specjalisty mogą także skontaktować się z doradcą żywieniowym lub ogólnym PFHBiPM.
Mlekovita wspiera również polską hodowlę, stosując dopłatę do litra skupowanego mleka dla hodowców korzystających z oceny wartości użytkowej stada, prowadzonej przez PFHBiPM. Dzięki informacjom otrzymywanym w raportach wynikowych rolnicy utrzymują wysoką jakość produkowanego mleka. Z oceny wartości użytkowej stada, dokonywanej przez ekspertów PFHBiPM, korzysta już wielu naszych dostawców mleka z całej Polski.
Uczestniczymy także w każdej organizowanej przez PFHBiPM Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie oraz w Mlecznej Gali, na której nagradzani są najlepsi hodowcy z województwa podlaskiego.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ przynosi nam obopólne korzyści. Z okazji obchodzonego Jubileuszu życzę PFHBiPM wielu sukcesów w dalszym działaniu, a także przemyślanych decyzji przekładających się na efektywny obustronnie biznes.
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
Gratulacje dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Z okazji jubileuszu 15-lecia realizowania zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła chcemy złożyć Państwu serdeczne gratulacje. Dzięki Państwa codziennej i skrupulatnej współpracy z hodowcami bydła z dumą możemy patrzeć na rozwój polskiego mleczarstwa. To dzięki Państwu polscy rolnicy systematycznie rozwijają swoje hodowle i dostarczają najwyższej jakości surowiec. Dziękujemy za cały wkład, trud, wsparcie, jakiego Państwo udzielają. Życzymy Państwu kolejnych lat sukcesów.
Z wyrazami szacunku
Wiceprezes OSM Łowicz Łukasz Siewierski
Prezes OSM Łowicz Iwona Grzybowska


Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
(…) PFHBiPM nie boi się podejmowania nowych wyzwań i dlatego PODR w Szepietowie od 2014 roku może być gospodarzem Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców – jedynej takiej w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że Region Oceny Wschód bardzo dba o najmłodszych hodowców i organizuje dla nich różne formy edukacji przez zabawę: Dzień Dziecka, Mlekoś, Konkurs Młodych Hodowców – najbardziej widowiskowy punkt Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
Oprócz powszechnie podziwianych działań pracownicy PFHBiPM prowadzą, w sposób bardzo dobrze zorganizowany, swoją codzienną pracę, polegającą na ocenie wartości użytkowej bydła. Dokładają wszelkich starań, aby raporty wynikowe były potężną dawką rzetelnej informacji o stadzie, docierającą jak najszybciej do hodowcy. Świadczą też usługi z zakresu doradztwa żywieniowego, hodowlanego i ogólnego. Zwłaszcza to ostatnie, obejmujące zagadnienia związane z szeroko rozumianą somatyką, zasługuje na podkreślenie, tym bardziej że doradcy ogólni PFHBiPM dzielą się swoją wiedzą na łamach „Wiadomości Rolniczych” wydawanych przez PODR w Szepietowie. Korzystamy z licznych publikacji i materiałów oferowanych przez PFHBiPM, a wyniki wydajności rocznych to dla nas obowiązkowa lektura, potwierdzająca rozwój gospodarstw produkujących mleko. Współpracujący z nami hodowcy podkreślają, że bardzo cenią sobie usługi świadczone przez PFHBiPM, tym bardziej że są one stale dostosowywane do ich potrzeb.
Dyrekcja oraz pracownicy PODR w Szepietowie mają nadzieję na dalszą owocną współpracę i życzą dalszego rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Dyrektor PODR w Szepietowie Wojciech Mojkowski


Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
W imieniu Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 15-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego.
Współpraca z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka była kontynuacją kontaktów zawodowych z Okręgową Stacją Hodowli Zwierząt w Lublinie. Tak się złożyło, że jako młody specjalista ds. produkcji zwierzęcej musiałam po przerwie reaktywować Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sitnie i korzystać z doświadczenia pracowników zajmujących się hodowlą bydła. Wówczas zaczęły się wspólne działania, które trwają do dnia dzisiejszego.
Kontakty to nie tylko wystawy zwierząt, razem organizowaliśmy konferencje, szkolenia. Byliśmy zapraszani na różne wydarzenia organizowane przez Federację, każdego roku braliśmy udział w podsumowaniu wyników oceny wartości użytkowej. Przy okazji doradcy mogli spotkać wiele autorytetów w hodowli i żywieniu bydła, doskonaląc się zawodowo i uzupełniając wiedzę (…).
Dyrektor LODR Grażyna Różycka


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach od kilku lat współpracuje z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wśród podejmowanych działań, każdego roku na wiosnę, odbywają się spotkania z hodowcami bydła mlecznego, w czasie których m.in. podsumowywane są wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za poprzedni rok, omawiana jest wydajność mleczna poszczególnych stad z powiatu sanockiego i powiatów ościennych. Uczestnikami konferencji są zarówno hodowcy, w tym absolwenci szkoły, jak i uczniowie, których rodzice zajmują się produkcją mleka.
Ważnym elementem tego typu przedsięwzięć jest przekazywanie praktycznej wiedzy i wymiana doświadczeń między rolnikami a PFHBiPM w zakresie działań i usług Federacji, doradztwa w obszarze żywienia zwierząt, doboru buhajów do kojarzeń, badania cielności krów, poziomu mocznika w mleku lub występowania ketozy oraz liczby komórek somatycznych. Ponadto uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania praktyk zawodowych we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz poznania pracy zootechnika, inspektora nadzoru i prowadzenia związanej z tym dokumentacji. Mogą również nauczyć się w praktyce zasad próbnego udoju, pobierania próbek mleka, a także omawiania wyników z hodowcą (…).
Bazując na dotychczasowej współpracy szkoły z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jesteśmy przekonani, że przynosi ona wymierne korzyści dla obu stron, a przede wszystkim służy hodowcom bydła i producentom mleka z powiatu sanockiego i powiatów ościennych.
mgr inż. Józef Gocko


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Szanowny Panie Prezydencie!
Piętnaście lat oceny wartości użytkowej bydła to kluczowy okres w polskiej hodowli bydła mlecznego. W wyniku ogromnego zaangażowania PFHBiPM w prowadzenie oceny, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostycznych mleka (testy PAG, ciała ketonowe), czytelnych raportów wynikowych czy wreszcie nowatorskich systemów zarządzania stadem (SOL), hodowla bydła mlecznego dumnie wkroczyła w XXI wiek i stała się jedną z najlepszych w Europie. Potwierdzeniem tego jest wzrost wydajności mlecznej o 2500 kg mleka, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 9000 kg.
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie od lat współpracuje z PFHBiPM, a w szczególności z Działem Oceny, przy realizacji wielu projektów i zadań badawczych. Do kluczowych elementów tej współpracy należy restytucja bydła białogrzbietego w Polsce, gdzie Uniwersytet od 2003 roku realizuje program hodowlany tej rasy. Bez ścisłej współpracy z Działem Oceny PFHBiPM sukces tego działania nie byłby możliwy (…).
Podsumowując piętnaście lat oceny wartości użytkowej bydła prowadzonej przez PFHBiPM, stwierdzić należy, że jest to bardzo dobrze wykorzystany czas dla polskiej hodowli, za co Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła składa serdeczne podziękowania, życząc jednocześnie dalszych sukcesów na rzecz rozwoju hodowli bydła mlecznego w Polsce.
Z wyrazami szacunku
Kierownik Katedry
dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Z okazji Jubileuszu 15-lecia przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka składam Zarządowi i wszystkim Pracownikom serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za osiągnięcia w dotychczasowej działalności.
Jako pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, osoba kształcąca młode pokolenie hodowców zwierząt gospodarskich (w tym bydła mlecznego), muszę być na bieżąco z tym, co się dzieje w terenie, m.in. dlatego, by móc przekazywać studentom najbardziej aktualną wiedzę. Skłania mnie to do ścisłej współpracy z przedstawicielami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Dane publikowane przez Federację są zarówno dla mnie, jak i dla studentów źródłem aktualnej rzetelnej wiedzy o wynikach produkcyjnych krów mlecznych, wartości użytkowej i hodowlanej oraz postępie hodowlanym w populacji bydła mlecznego. Co roku staram się uczestniczyć w dorocznych spotkaniach podsumowujących wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za dany rok oraz w regionalnych wystawach bydła współorganizowanych przez Federację na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Wielką wartością Federacji są ludzie, zespół fachowców, którzy na co dzień pracują w terenie z hodowcami bydła, dzięki czemu najlepiej znają aktualne problemy i bolączki polskiej hodowli. Od lat wykorzystuję ich profesjonalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, m.in. poprzez organizację praktycznych zajęć i warsztatów dla „moich studentów” z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prowadzonych przez pracowników Federacji (…).
prof. dr hab. Marian Kuczaj
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka


Bentley Polska sp. z o.o.
Z okazji Jubileuszu 15-lecia Działu Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego w strukturach PFHBiPM składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za spektakularne osiągnięcia oraz konsekwentną, ciężką pracę nad podnoszeniem poziomu hodowli stad mlecznych w Polsce (…).
Dyrektor Bentley Polska Sp. z o.o. Beata Toruń


De Heus Polska sp. z o.o.
Raporty RW to narzędzie, które sprawia, że prawidłowe zarządzanie hodowlą staje się łatwiejsze. Jako doradca żywieniowy wykorzystuję informacje zawarte w comiesięcznych wynikach. Dają one wiedzę na temat wydajności, składu i jakości mleka oraz stanu rozrodu, co stanowi podstawę do ułożenia prawidłowo zbilansowanej dawki pokarmowej. Są też pomocnym kontrolerem. Dzięki połączeniu raportów wraz z zastosowaniem innych narzędzi, np. audytu, jaki przeprowadzam w ramach Akademii Zdrowego Wymienia De Heus, możemy wspólnie z hodowcą optymalizować koszty i lepiej zarządzać stadem. Dane zawarte w raportach są kopalnią wiedzy, którą chętnie analizuję.
Doradca żywieniowy w firmie De Heus Polska Aleksandra Tracz


Blattin Polska sp. z o.o.
Chciałbym pogratulować Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka piętnastu lat prowadzenia oceny użytkowej bydła mlecznego. Jako doradca żywieniowy wiem, jak ważne jest posiadanie dokładnej, kompleksowej informacji o stadzie krów. Bez niej żaden poważny doradca nie jest w stanie ułożyć poprawnej dawki pokarmowej, udzielić hodowcy wskazówek dotyczących prowadzenia stada.
Federacja już od 15 lat dostarcza polskim hodowcom cały pakiet różnorodnych Raportów Wynikowych, z których ja i moi współpracownicy na co dzień korzystamy i które ułatwiają nam pracę w terenie. Wspólnie z hodowcami mamy możliwość obserwować, jak w tym okresie rozwinęła się ocena. To już nie jest tylko informacja o kilogramach mleka i zawartości biała oraz tłuszczu, ale szereg innych parametrów mleka, w tym również możliwość badania cielności. Ponadto same Raporty Wynikowe to już nie są suche tabelki, ale czytelne i kolorowe raporty z praktycznymi wskazówkami konkretnych działań (…). Mam nadzieję, że Federacja będzie nadal rozwijała ocenę wartości użytkowej co najmniej w takim stopniu, jak przez ostatnie 15 lat.
Blattin Polska Sp. z o.o. Zbigniew Pustuła


Nadchodzące wydarzenia