Jak rozpoznać chore cielęta?

Autor: Mateusz Uciński

Nie raz na łamach naszego miesięcznika zwracaliśmy uwagę, jak ważny jest dla przyszłości krowy, okres po jej narodzinach. Prawidłowy odchów cieląt to klucz do sukcesu całego stada i nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wymaga to od hodowcy bardzo dużo uwagi, a także wytężonej pracy. Nie zawsze jednak, w natłoku codziennych zajęć w gospodarstwie udaje się wszystko kontrolować i zauważyć w porę niepokojące symptomy u bydła.

Zwłaszcza identyfikacja chorego cielęcia potrafi być czasami niezwykle trudna. Dla przeżycia tego młodego zwierzęcia niezwykle ważne jest, aby w przypadku dotykającego go złego samopoczucia, lub choroby, symptomy takiego stanu zostały jak najwcześniej zauważone, po to,  aby uniknąć eskalacji choroby lub, w najgorszym przypadku, śmierci cielęcia.

Na co w takim razie zwracać uwagę? Lekarze weterynarii sugerują, aby w pierwszej kolejności obserwować, czy nie występują u utrzymywanych cieląt poniższe objawy:

  • Powolne wstawanie do jedzenia lub całkowity brak wstawania przy karmieniu;
  • Oczy zapadnięte w oczodołach;
  • Ciężki oddech lub podwyższone tętno;
  • Izolowanie się zwierzęcia od innych cieląt;
  • Obrzęk lub stan zapalny pępka;
  • Wydzielina z nosa;
  • Nieprawidłowa konsystencja kału (powinna mieć strukturę budyniu).

Jak zatem temu zapobiegać? Hodowcy doskonale zdają sobie sprawę, że w przypadku chorych zwierząt lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego karmienie cieląt odpowiednią ilością wysokiej jakości siary jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem zapobiegawczym. Zalecane jest podawanie cielętom co najmniej 3 litrów siary w ciągu pierwszych dwóch godzin po urodzeniu.

Cielęta, co również trzeba bardzo mocno zaakcentować, dobrze reagują na rutynę, dlatego od urodzenia do odsadzenia powinny być regularnie karmione rano i wieczorem pełnym mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.

Inną, bardzo pożądaną czynnością, która w znacznym stopniu może uchronić młode bydło od wielu schorzeń jest zapewnienie mu komfortu psychicznego. Stres, mogący prowadzić do pogorszenia się ogólnej kondycji cielęcia spowodowany jest takimi czynnikami jak transport, nagłe zmiany paszy, wahania temperatury lub przeciągi, dlatego warto zwracać uwagę na zniwelowanie tych niedogodności.

Nadchodzące wydarzenia