Uważaj na naciągaczy – ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoich stronach internetowych przestrzegają przed anonimową osobą, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR oferuje „pomoc” przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło: ARiMR, MRiRW

Rzekoma pomoc ma polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję – nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami.  

Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy NIGDY nie żąda wpłacenia pieniędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie – brzmi wydany komunikat. Jednocześnie Agencja wyjaśnia: Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian za obietnicę zajęcia się obsługą wniosku przez konkretnego pracownika ARiMR czy przychylniejsze traktowanie rolnika. Rozpatrywaniem konkretnego wniosku o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden pracownik ARiMR. Każdy wniosek w ramach danego mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że zapobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.

Agencja informuje, że każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli się potwierdzi, to wobec tych pracowników Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje.

Jednocześnie w komunikacie przestrzega się przed proponowaniem pracownikom ARiMR jakiejkolwiek gratyfikacji w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. To działanie jest niezgodne z prawem, za które grożą poważne konsekwencje.

W komunikacie nadmienia się, że próby wyłudzenia pieniędzy od rolników zdarzały się w historii funkcjonowania ARiMR. W przeszłości rolnicy otrzymywali np. pisma z informacją, że po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do  przyznania dopłat bezpośrednich. Tymczasem wszelkie druki, formularze są dostępne BEZPŁATNIE.

ARiMR zwraca się do rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji “pomocy” przy uzyskaniu dofinansowania, które nie pochodzą bezpośrednio od Agencji. Wszelkie wątpliwości najlepiej zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nadchodzące wydarzenia