Rosja: Obowiązkowy recykling opakowań po mleku i jego przetworach

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RUIE) zaapelował do rządu Federacji Rosyjskiej, prosząc o rewizję niektórych postanowień Polityki Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR) w zakresie obowiązkowego recyklingu opakowań mleka.

Autor: Mateusz Uciński

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR) została wprowadzona w Rosji ustawą federalną zmieniającą ustawę o odpadach przemysłowych i konsumenckich (nr 458-FZ), wprowadzoną w życie 1 stycznia 2015 r. Zmieniona ustawa nakłada na producentów i importerów obowiązek zapewnienia poużytkowego recyklingu ich produktów i opakowań po tym, jak staną się odpadami.

Obowiązek ten można zrealizować na przykład wdrażając własny system zbiórki, podpisując umowę z firmą zajmującą się gospodarką odpadami, lub też wnosząc zatwierdzone przez rząd opłaty ekologiczne do budżetu państwa. Rozporządzenie rządu definiuje produkty i opakowania podlegające prawu zgodnie z rosyjską klasyfikacją działalności gospodarczej i obejmuje 54 grupy produktów i opakowań, które znajdują się w komunalnych odpadach stałych (sprzęt elektroniczny, baterie, lampy, tekstylia i odzież, meble, towary konsumpcyjne, materiały budowlane, opakowania itp.). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszyscy producenci i importerzy, którzy sprzedają wymienione produkty na rynku rosyjskim, muszą spełniać cele w zakresie recyklingu. Nawet jeśli produkt nie jest wymieniony w rozporządzeniu, opakowanie (metalowe, szklane, plastikowe, kartonowe, opakowanie zbiorcze) dowolnego produktu jest objęte rozporządzeniem, a cele muszą być spełnione dla opakowania.

Zgodnie z rozporządzeniem EPR producenci żywności w Rosji będą musieli pozbywać się wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek od 1 stycznia 2022 r. Firmy, które nie będą gotowe zajmować się recyklingiem, będą musiały zapłacić podatek ekologiczny w podwójnej taryfie.

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców alarmuje, że nowe rozporządzenie może przysporzyć wielu problemów branży mleczarskiej w kraju, jednocześnie proponując rządowi zmniejszenie progu opakowań, które trzeba poddać recyklingowi, ze 100% do 35%, aby w kolejnych latach stopniowo zwiększać tę liczbę.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż w Rosji brakuje możliwości zbierania i recyklingu odpadów, więc uczestnicy rynku ostrzegają, że w rzeczywistości wszyscy producenci mleka będą podlegać podatkowi ekologicznemu, zwłaszcza, że niektóre z opakowań nasiąkają i nie będą już mogły być poddawane recyklingowi.

W 2020 roku rząd rosyjski przeznaczył 9,4 mld rubli (120 mln USD) na poprawę produktywności krajowego przemysłu mleczarskiego. Zgodnie z polityką EPR rosyjskie firmy mleczarskie musiałyby wpłacić łącznie dodatkowe 19,2 mld rubli (230 mln USD) do budżetu federalnego – wyliczył RUIE.

W tym kontekście koszty produkcji prawdopodobnie wzrosną w całym przemyśle mleczarskim. Firmy mleczarskie nie będą miały innego wyjścia, jak tylko podnieść ceny dla swoich produktów. Marina Petrova, wiceprzewodnicząca departamentu rolnictwa Moskiewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przewiduje, że jeśli terminy wprowadzenia nowej opłaty nie zostaną przesunięte w czasie, doprowadzi to do wzrostu kosztów produkcji, a firmy częściowo lub w całości przeniosą ten koszt na konsumenta, co spowoduje wzrost cen produktów mlecznych na półkach o 10-15%. Jednak rząd uzasadnia nową reformę potrzebą przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i uważa, że rozporządzenie jest potrzebne ze względu na istniejące realia środowiskowe i poważną presję na ekosystem ze względu na krótki cykl życia towarów i opakowań.

Nadchodzące wydarzenia