Potrójny sukces

Nieczęsto można pochwalić się takim osiągnięciem, a zarazem szczęściem w hodowli bydła. W gospodarstwie państwa Moczydłowskich, we wsi Truskolasy Stare na Podlasiu urodziły się trojaczki: dwie cieliczki i buhajek. Matką cieląt jest LENA 1 (PL005410749587), ojcem zaś – UPTON (US69791511). Aktualnie krowa jest w trzeciej laktacji. W pierwszym wycieleniu miała cieliczkę, w drugim – cieliczkę i buhajka, a w trzecim – trzy cielęta. Co będzie w czwartym, czas pokaże. 

Nadchodzące wydarzenia