Najlepsza studentka naszym zootechnikiem

3 października, podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, mgr inż. Małgorzata Roszak, zootechnik oceny z Regionu Oceny Poznań, otrzymała wyróżnienie za zajęcie 1. miejsca wśród absolwentów kierunku zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. W liście gratulacyjnym rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka złożył jej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za uzyskanie najlepszych wyników w nauce, życzył satysfakcji z wybranego zawodu, dalszych sukcesów i pomyślności. – Wielkim zaszczytem jest mieć w swojej grupie zootechników osobę wyróżniającą się takimi osiągnięciami, bardzo ambitną w pracy, a jednocześnie miłą i zawsze uśmiechniętą – powiedział zastępca dyrektora ds. oceny Mariusz Chrobot, kierujący RO Poznań. 

Tekst: Elżbieta Tomaszkiewicz, inspektor nadzoru RO Poznań; zdjęcia: Bartosz Bajodek, Tomasz Lewandowski

Zbliżające się wydarzenia