Wyjazdowa narada specjalistów z Regionu Oceny Poznań

Dzięki uprzejmości prezesa Stadniny Koni Pępowo Pawła Baraniaka czternastu inspektorów nadzoru i czterech doradców ogólnych z Regionu Oceny Poznań, obejmującego pięć województw: lubuskie, wielkopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie, w końcu maja br. zwiedziło nową fermę bydła mlecznego na 600 krów. Była to doskonała okazja, aby poznać nowoczesne technologie produkcji mleka w dużych stadach bydła mlecznego.

Hodowcy ze Stadniny Koni w Pępowie dołożyli wiele starań, aby zapewnić zwierzętom jak najlepszy dobrostan. Zastosowane technologie ich utrzymania są energooszczędne i przyjazne środowisku. – Odbywające się w Kobiernie comiesięczne narady zespołu oceny Regionu Oceny Poznań staramy się także wykorzystać na doskonalenie zawodowe naszych specjalistów. Dzięki uaktualnianiu wiedzy nasze kompetencje stają się pełniejsze i jesteśmy wiarygodnymi parterami w kontaktach z hodowcami – wyjaśnił dyrektor Regionu Oceny Poznań Mariusz Chrobot. Poinformował, że planowane są kolejne sesje wyjazdowe w ramach comiesięcznych narad do ciekawych i nowoczesnych obiektów.

Podziękowania za umożliwienie zwiedzenia nowej fermy bydła mlecznego w Pępowie i gościnę pracowników Federacji na ręce prezesa SK Pępowo Pawła Baraniaka złożył osobiście prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik.

Więcej informacji o nowej fermie w Stadninie Koni Pępowo zamieściliśmy w dziale „Obory”, w tym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”.

Zbliżające się wydarzenia