Dlaczego krowy produkują mniej siary jesienią i zimą?

Nieraz zauważono, że kiedy krowy cielą się jesienią lub zimą, to produkują one mniej siary niż sztuki z tego samego stada, którzy cieliły się wiosną i latem? To nie przypadek, ale niewiele wiadomo, dlaczego to zjawisko występuje. Ostatnie badania rzucają jednak nieco więcej „światła” na tę sytuację.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Herd Management

Badanie przeprowadzone przez Gavina i współpracowników na stadzie bydła mlecznego w Teksasie oceniało produkcję i jakość siary 2988 krów rasy Jersey w ciągu roku, aby ocenić możliwy wpływ fotoperiodu, temperatury i czynników krów na produkcję siary. Średnia produkcja siary w stadzie wynosiła 9,4 funta przy zakresie od 0 do 58,4 funtów.

Zespół badawczy zauważył znaczne różnice w produkcji siary w ciągu roku, ze średnią produkcją siary na poziomie 14,5 funta. w czerwcu 5,5 kg. w styczniu i 10,6 funta. w maju. Zaobserwowali również, że krowy z więcej niż jedną laktacją miały bardziej znaczący spadek produkcji siary średnio od czerwca do grudnia w porównaniu z jałówkami z pierwszej laktacji, przy czym 35% z nich nie produkowało siary w grudniu w porównaniu z 1% w pierwszej laktacji jałówki.

Odkryto, że fotoperiod zwierzęcia, znany również jako czas, w którym krowa otrzymuje światło, był głównym czynnikiem wpływającym na produkcję siary. Uczeni zaobserwowali, że dłuższy czas nasłonecznienia 21 dni przed i w dniu wycielenia silnie korelował z większą wydajnością siary.

Podobne badanie przeprowadzone w Michigan przyniosło podobne wyniki. Badanie, które zostało przeprowadzone przez Rossi i współautorów, oceniło trzy komercyjne farmy mleczne w Michigan. Zaobserwowano, że w porównaniu z pozostałymi sezonami, krowy dojone w ciągu 6 godzin po wycieleniu miały najniższą wydajność siary zimą (4,5 kwarty) (odpowiednio 5,7, 6,2 i 5,7 kwarty siary wiosną, latem i jesienią).

Chociaż nie ma znanego sposobu zapobiegania spadkowi ilości siary w tych sezonach, istnieją taktyki, które rolnicy mogą zastosować, aby z tym walczyć. Przechowywanie dodatkowej siary wysokiej jakości w miesiącach wiosennych i letnich może pomóc rolnikom przetrwać okresy niższej produkcji siary, a także w razie potrzeby stosować pakiety zastępcze siary.

Nadchodzące wydarzenia