Podtrzymane tańsze genomowanie

Zarząd PFHBiPM utrzymał na kolejne sezony obniżony cennik za wykonanie w laboratorium Polskiej Federacji badań markerów genetycznych z wykorzystaniem mikromacierzy Chip EuroG10K dla samic.

Obniżona cena za genotypowanie samic została przyjęta przez zarząd PFHBiPM uchwałą nr 42/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. Koszt wspomnianego badania laboratoryjnego nadal wynosi 90 PLN netto za sztukę. Do opłaty doliczany jest koszt wykonania przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej, wyceniony na 38 PLN netto za sztukę.

PFHBiPM odpowiada za realizację programu hodowlanego bydła mlecznego w Polsce. W ocenie członków zarządu genotypowanie samic pozwoli na jego realizację. Zarząd PFHBiPM uważa, że współpraca w zakresie budowania genomowej bazy referencyjnej bydła mlecznego i rozwoju na tej podstawie cech bydła, wyrażanych indeksem PF, powinna mieć priorytet. ri

Nadchodzące wydarzenia