Błędy w ocenie wartości hodowlanej

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentująca hodowców bydła jest zaniepokojona powtarzającymi się błędami w ocenie wartości hodowlanej bydła rasy PHF.

Instytut Zootechniki PIB, jako podmiot realizujący obliczanie i publikowanie wyników oceny wartości hodowlanej, przekazuje do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wyniki oceny wartości hodowlanej bydła rasy PHF (odmiany HO i RW), zarówno samców, jak i samic. Zadanie to realizowane jest z regularnymi opóźnieniami i z błędami, które później są korygowane. Ta sytuacja utrudnia pracę hodowlaną hodowcom i pracownikom PFHBiPM, przede wszystkim jej selekcjonerom. Błędy w ocenie wartości hodowlanej nie sprzyjają także budowaniu zaufania do polskiego indeksu selekcyjnego, jakim jest indeks PF. Koniecznie trzeba nadmienić, że pojawiają się one od pierwszego sezonu wyceny w 2017 roku. ri

Nadchodzące wydarzenia