Zależy nam na ludziach

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zajmuje się nie tylko działalnością usługową związaną z dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań dla polskich hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, ale także angażuje się w wiele społecznie odpowiedzialnych inicjatyw, pomaga, stara się budować pozytywne i partnerskie relacje. Dlatego to, co jest ważne dla hodowców, dla Federacji stanowi priorytet!

tekst i zdjęcia: Joanna Pośniak-Sobczyńska

Jubileusz 15-lecia istnienia Działu Oceny w strukturach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka to dobry moment na podsumowania. Z perspektywy tego czasu można śmiało powiedzieć, że nasza organizacja jest w zupełnie innym miejscu niż na początku drogi. Przez lata konsekwentnie realizowanych projektów rozwojowych dużo zmieniliśmy w świadomości hodowców, w branży usług związanych z produkcją zwierzęcą czy w postrzeganiu nas przez środowisko akademickie lub mleczarskie. Rosną ich oczekiwania odnośnie do naszej oferty, ale i jakości usług. Nie bez satysfakcji uznajemy, że potrafimy im sprostać. W końcu rynek, na którym funkcjonujemy, porównać można do funkcjonowania naczyń połączonych, gdzie każdy element odgrywa istotną rolę. A rola, którą pełni PFHBiPM, ma naprawdę ogromne znaczenie. Dostarczamy naszym klientom i współpracownikom informacji, które umiejętnie wykorzystane, przynoszą wszystkim zainteresowanym stronom wymierne korzyści, co sprawia, że praca w stadzie mlecznym staje się satysfakcjonującym źródłem utrzymania. Jako firma usługowa i organizacja zrzeszająca polskich hodowców, zrobiliśmy milowy krok w przyszłość! Mamy technologicznie zaawansowaną i elastyczną ofertę, rzetelne zaplecze oraz wspaniałych pracowników, czyli mocną bazę do pracy nad dalszym postępem.

Inwestujemy w młodych
Federacja sprzyja rozwojowi talentów, dlatego inwestuje w przyszłość i edukację nowych pokoleń hodowców. Wspólnie z partnerami realizuje projekty, których celem jest pomoc młodym ludziom w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz umiejętności niezbędnych do pewnego wkroczenia na rynek pracy. Staramy się tworzyć silne i otwarte środowisko młodych hodowców, pasjonatów nauki i rolnictwa, praktyków myślących perspektywicznie, a co za tym idzie – dynamicznie reagujących na zmiany rynkowe.

Rokrocznie (od 2014 r.) realizujemy projekt edukacyjny z zakresu zasad przygotowywania bydła do wystaw zwierząt hodowlanych. Misją Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców, której formuła rozwinęła się w 2021 roku w Ogólnopolską Szkołę Młodych Hodowców, jest wyszukiwanie młodych osobowości hodowlanych i doskonalenie ich umiejętności, a przede wszystkim nauka współpracy oraz pokonywania barier. Szkolenia obejmują tematy związane z przygotowaniem legowisk na wystawie, myciem, strzyżeniem, żywieniem zwierzęcia przed wystawą i w jej trakcie, podejściem do opieki, procedurami ringowymi i zachowaniem na ringu, a także z podstawami budowy bydła i oceną eksterieru. Dla młodych ludzi uczestnictwo w zajęciach jest czymś wyjątkowym: umożliwia zdobycie pożytecznych i rzadkich jeszcze w naszym kraju umiejętności, ale to nie koniec – najlepszym otwiera drogę wyjazdu na zajęcia europejskich odpowiedników naszej szkoły. Uczestnicy chwalą sobie również okazję do szlifowania języka angielskiego, zajęcia w ramach szkoły prowadzone są bowiem przez specjalistów obcokrajowców.

W 2021 roku ruszyła Akademia Młodego Hodowcy – wspólna inicjatywa PFHBiPM i Hochland Polska sp. z o.o. Pod hasłem „Ułatwiamy młodym rolnikom start w mleczną przyszłość” prowadzimy zespołowe działania motywujące młodych rolników przedsiębiorców oraz rozwijające w nich aktywność poznawczą i zainteresowania produkcją zwierzęcą. W trakcie planowanych na przełomie lat 2021 i 2022 comiesięcznych spotkań będziemy wskazywać uczestnikom nowoczesne i praktyczne rozwiązania branżowe, wzmocnimy ich kompetencje oraz zaproponujemy usługi i narzędzia pomocne przy podejmowaniu decyzji istotnych dla bezpiecznego i rentownego funkcjonowania na polskim rynku mleka.
Od początku dzielimy się naszym know-how poprzez prowadzenie wykładów w szkołach średnich i na uczelniach rolniczych oraz w regionalnych ośrodkach doradztwa rolniczego. Zależy nam, by ludzie, którzy w przyszłości będą tworzyli branżę i środowisko hodowlane lub wyznaczają jej kierunki rozwoju, byli najlepszymi specjalistami w kraju. Mamy w tej kwestii uczciwe podejście, chcemy inspirować młodych ludzi do pracy w zawodzie. Naszą ambicją jest tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej wsi oraz wzmocnienie znaczenia polskiego rolnika hodowcy, jako wykwalifikowanego, wszechstronnego specjalisty.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci
Federacja bardzo chętnie włącza się w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych. To dla nas niezwykła przyjemność, ogromna satysfakcja, często powód do wzruszeń i poznania ludzi bliżej, trochę z innej perspektywy. Z inicjatywy naszych pracowników realizowane są projekty wspierające młodych „artystów”. Prowadzimy akcję informacyjno‑edukacyjną, przybliżającą w wieku przedszkolnym wiedzę m.in. na temat rolnictwa, skąd się bierze mleko, jaką rolę spełnia krowa i kim jest zootechnik oceny. W 2021 roku zaprosiliśmy hodowczynie i pracownice PFHBiPM do profilaktycznego badania mammograficznego, które można było wykonać w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi przy okazji organizacji Pikniku Hodowlanego w Dorotowie.

Najbardziej rozpowszechnioną formą aktywizowania młodzieży, a według mnie i najbardziej uroczą, są konkursy młodych hodowców, odbywające się podczas regionalnych wystaw zwierząt hodowlanych. W wydarzeniu biorą udział dzieci hodowców w wieku od 4 do 12 lat, których zadaniem jest prezentacja cieliczek na profesjonalnym ringu wystawowym. Konkursy budzą wiele pozytywnych emocji i zawsze wywołują żywiołową reakcję publiczności. Cieliczki, starannie przygotowane do pokazu, często ozdobione kokardami lub brokatem, i dzieci przejęte swoją rolą – to cudowna mieszanka ciepła i humoru. Wspaniale, że najbardziej zarażone miłością do pracy ze zwierzętami dzieci zaczynają szkolić swoich ulubieńców zaraz po urodzeniu. Oczywiście, oprócz naturalnego zamiłowania dzieci do cieląt, dodatkową motywacją do startu w konkursie są, finansowane przez PFHBiPM, nagrody rzeczowe oraz aplauz zgromadzonej publiczności.

„Krowa widziana oczami dziecka” – to kolejna bardzo szczególna idea łącząca naszą organizację z dziećmi hodowców. Celem organizowanego rokrocznie przez PFHBiPM konkursu plastycznego jest spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość z perspektywy dziecka, dla którego codzienność w gospodarstwie rolnym jest beztroska i fascynująca, a czasem nawet magiczna. Dzieci, mając możliwość zaprezentowania talentu, często w niezwykły i bardzo kreatywny sposób, budują po części swoją tożsamość społeczną. Radość w oczach laureata odbierającego nagrodę za wykonaną pracę jest dla nas najlepszym dowodem, że warto inwestować w młodych i przyjemnie jest wsunąć na nos „dziecięce okulary”.
Podsumowując. Powyższe działania są jednymi z wielu i trudno na dwóch stronach opisać wszystkie. Ważny pozostaje fakt, że najcenniejszym kapitałem Federacji są ludzie: hodowcy, nasi pracownicy i partnerzy. Stanowią jej siłę napędową, są źródłem informacji i inspiracji. Czujemy się za nich odpowiedzialni, bo razem tworzymy jedną wielką rodzinę. Chcemy się rozwijać we wszystkich ważnych dla nas kierunkach, również tych społecznych. Bez nich bylibyśmy tylko zwykłym biznesem, a jesteśmy organizacją, której nieobce jest dzielenie się wiedzą, wsparcie potrzebujących i radość, że możemy działać z „sercem”. 

Nadchodzące wydarzenia