Tendencje hodowlane w gospodarstwach

Rok 2021 wielkimi krokami zmierza ku końcowi, co skłania do wszelkiego rodzaju podsumowań. Zdecydowaliśmy się na to i my, korzystając z danych udostępnionych naszej redakcji przez poszczególne wydziały Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zaznaczamy, że statystyki, które pokazujemy, nie pochodzą z publikowanego z początkiem każdego roku opracowania „Ocena i hodowla bydła mlecznego”, ale są zestawieniem pokazującym, z jakich usług oferowanych przez PFHBiPM korzystaliście Państwo najchętniej, na co stawiacie w swoich hodowlach i na jakie elementy pracy hodowlanej w stadach kładziecie nacisk. Analiza tych danych dobitnie pokazuje, w jakim kierunku zmierzają poczynania hodowców, co jest dla Was ważne i jakie koncepcje i trendy towarzyszą Wam w pracy.

Prezentowane zestawienia uwzględniają informacje dotyczące hodowców będących pod oceną wartości użytkowej bydła od stycznia do końca września 2021 roku, co pozwala na stworzenie miarodajnego obrazu Państwa poczynań we wspomnianym okresie. Podkreślić trzeba, że publikowane dane świadczą o bardzo wysokim poziomie rodzimej hodowli bydła mlecznego.

Pozostaje nam pogratulować i mieć nadzieję, że wsparcie, jakie otrzymujecie ze strony Federacji, w znacznym stopniu wspomaga Was w codziennej ciężkiej pracy hodowlanej. 

Wykonanie zadań z zakresu analiz laboratoryjnych – analiza za okres I–IX 2021

Podsumowanie w PFHBiPM

Wpis cieliczek i krów do ksiąg (I–IX 2021)

Wpis buhajów do ksiąg hodowlanych ras mlecznych

Zakresy wartości Indeksu Ekonomicznego

Doradztwo PFHBiPM

Liczba działek – plan nawożenia azotem musi być opracowany oddzielnie dla każdej działki rolnej w gospodarstwie wraz z gatunkami roślin, które są uprawiane na poszczególnych działkach. Zatem jest to faktyczne podsumowanie realizacji pracy doradcy.

Liczba użytkowników SOL na koniec miesiąca

Nadchodzące wydarzenia