15 Lat to dopiero początek…

Od momentu przejęcia przez PFHBiPM realizacji zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła minęło w tym roku 15 lat.

tekst: Dział Oceny

15 lat a wydaje się, jakby to było wczoraj. Ten czas był okresem dynamicznego rozwoju, wielu zmian, modyfikacji i udoskonaleń na wielu płaszczyznach – poczynając od analizy mleka, kończąc na szerokim wachlarzu usług. A wszystko to dla hodowców i przez hodowców – naszym motorem napędowym są w głównej mierze potrzeby i oczekiwania naszych partnerów, bo w tych kategoriach myślimy o hodowcach, którzy z nami współpracują.
Szybciej, więcej, łatwiej…

Naszym priorytetem jest szybkość generowania, jakość i użyteczność dostarczanych danych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wyniki z próbnego doju trafiały do hodowców w możliwie najkrótszym czasie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat udało się nam zredukować ten czas z czterech do dwóch dni, a drogą elektroniczną informacja zwrotna do hodowców trafia w ciągu jednego dnia.

Dbając o jakość i użyteczność przekazywanych danych, stale pracujemy nad modyfikacją raportów wynikowych. Głównym założeniem jest uczynienie z nich dokumentów, które można łatwo, szybko i intuicyjnie analizować. Stąd w ich nowej odsłonie pojawia się dużo kolorów, infografik i komunikatów słownych. Trend tych zmian utrzymujemy w odniesieniu do całego wachlarza raportów, dlatego w najbliższym czasie mogą Państwo wyczekiwać nowego layoutu i użyteczności raportów SOMATYKA oraz ŻYWIENIE.

Partnerstwo, wsparcie, współpraca…

Nowoczesne rolnictwo, w tym hodowla bydła i produkcja mleka,, to złożony i skomplikowany proces zarządzania dużą ilością informacji, podejmowania odważnych decyzji organizacyjnych i finansowych, potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy, poczynając od hodowli roślin, przez budownictwo, a kończąc na rozbudowanym prawodawstwie krajowym i unijnym. Ogrom wiedzy i szereg decyzji mogą okazać się przytłaczające dla jednej osoby, dlatego stale rozwijamy zakres usług w ramach oferty doradczej. Już teraz do dyspozycji hodowców pozostaje wysoko wyszkolona kadra doradców w zakresie ŻYWIENIA, EKONOMIKI i SOMATYKI. W niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzyć wachlarz naszych usług o pozycje związane z ROZRODEM, DOBROSTANEM czy BUDOWNICTWEM INWENTARSKIM. W kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie (m.in. zakaz stosowania antybiotykoterapii) będziemy propagować rozwiązania z zakresu szeroko pojętej PROFILAKTYKI WETERYNARYJNEJ.

Widzimy, jak ważne jest pokazywanie na konkretnych przykładach sposobu wykorzystania teorii, dlatego coraz większy nacisk kładziemy na organizację warsztatów terenowych, podczas których hodowcy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Ważnym aspektem organizacji warsztatów terenowych jest również możliwość osobistego spotkania innych hodowców czy specjalistów oraz wymiana wiedzy i poglądów. Nic bowiem nie kształci i inspiruje bardziej niż drugi człowiek.

Zgoda buduje

W ramach partnerstwa i transferu wiedzy nie zamykamy się na nikogo. Pragniemy czerpać z wiedzy innych doświadczonych instytucji, krajowych i zagranicznych, i dzięki temu budować mocną rynkową pozycję polskiego mleczarstwa. Dlatego, w ramach transferu wiedzy, ściśle współpracujemy m.in. z francuską organizacją BCEL‑Ouest, a także z czołowymi polskimi przedstawicielami sektora mleczarskiego oraz świata nauki. Owocem tej współpracy są liczne wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia czy akcje informacyjno-marketingowe, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy.

Innowacje i Hi-tech w oborze

W XXI wieku następuje szybki rozwój technologii, także w rolnictwie. Dzisiejsze gospodarstwa to w dużej mierze miejsca wyposażone w wyspecjalizowany sprzęt: roboty udojowe, skomputeryzowane hale, roboty paszowe, najprzeróżniejsze aplikacje i nowoczesne urządzenia… – wszystkie te innowacje można zamknąć w maksymie: więcej wysokiej jakości mleka w zbiorniku przy minimalizacji nakładów pracy.

Widzimy wyraźnie ten trend, dlatego jako Federacja pracujemy nad ofertami dla hodowców korzystających z najnowszych technologii. Chcemy dostosować nasze usługi, zakres i formę pracy do najnowszych osiągnięć, tak aby stale być równorzędnym partnerem. Nie zapominamy jednak o hodowcach preferujących tradycyjny model hodowli, dlatego nieustannie rozbudowujemy i uszczegóławiamy portfolio naszych usług.

A,B,C…

W 2006 roku w Polsce 100% stad bydła mlecznego będących pod oceną ocenianych było metodą A – co oznacza, że wszystkie zadania z zakresu oceny wartości użytkowej realizowane były przez upoważnionego pracownika Federacji. W 2015 roku w stadach bydła simentalskiego (a później w rasie polskiej czerwonej oraz białogrzbietej), które zadeklarowały chęć prowadzenia oceny w kierunku cech mięsnych, wprowadzona została ocena metodą C – czyli zadania z zakresu oceny podzielone zostały pomiędzy hodowcę i pracownika organizacji prowadzącej ocenę.

W tej chwili, w celu dostosowania się do oczekiwań hodowców oraz aktualnej sytuacji na rynku, trwają prace nad wprowadzeniem kolejnej metody oceny – tzw. metody B. W tym wariancie wszystkie zadania z zakresu oceny przejmuje hodowca. Wierzymy, że zaoferowanie tak szerokiego wachlarza usług i możliwości pozwoli każdemu dopasować ofertę skrojoną na swoją miarę.

Marzeniom należy dopomóc

Wszystko to, co zostało opisane powyżej, jeszcze 15 lat temu pozostawało głównie w sferze marzeń. Wiele z tych założeń, na tamten czas, wydawało się wręcz nierealnych do spełnienia. Życie, nasza determinacja, pozytywne nastawienie i ciężka praca zweryfikowały wszystko. Szanowni Państwo, bądźmy zatem odważni i śmiali w naszych marzeniach, planach i zamierzeniach, bo to one są kołem zamachowym naszego rozwoju i wyznaczają kierunek, w jakim będziemy wspólnie podążać. Z okazji 15-lecia Oceny pozwolę sobie na nieszablonową formę życzeń – niech wypowiedziane przez legendarnego Walta Disneya zdanie stanie się naszym wspólnym mottem – „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. 

Nadchodzące wydarzenia