Bayer wdraża zasady rolnictwa zrównoważonego

Bayer ForwardFarming jest, rozwijanym od 2011 r., programem wdrażania do praktyki rolniczej idei zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, która zakłada rentowną produkcję żywności w sposób odpowiedzialny za naturalne środowisko i społecznie akceptowany.

– Jest to koncepcja rozwoju gospodarstw rolnych w przyszłości. Działalność rolnika musimy rozpatrywać globalnie i wprowadzać rozwiązania zapewniające rentowność gospodarstw, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Bayer ForwardFarming to także otwarty dialog o tym, jak rolnictwo jest postrzegane w społeczeństwie. Zrównoważony rozwój jest priorytetem w działalności naszej firmy – informował Antoine Bernet, szef działu Crop Science w firmie Bayer dla Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich, podczas konferencji prasowej online, która odbyła się na początku października tego roku. – Celem rolnictwa zrównoważonego jest wyprodukowanie więcej żywności, ale w bardziej odpowiedzialny sposób. Można to osiągnąć dzięki doborowi odmian do lokalnych warunków, optymalnej ochronie roślin i rolnictwu cyfrowemu. Produkcja prowadzona w sposób odpowiedzialny oznacza: bezpieczeństwo operatora, wspomaganie bioróżnorodności, poprawę zdrowia gleby i ochronę wód – wyjaśnił dr Michał Krysiak, menedżer ds. zrównoważonego rolnictwa dla Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich.

Krzysztof Nykiel prezentuje hotel dla wolno żyjących zapylaczy

Koncepcję zrównoważonego zarządzania gospodarstwem firma Bayer realizuje obecnie w 16 gospodarstwach łącznie z 12 krajów Europy, Ameryki Północnej i Łacińskiej (w tym w jednym z Polski). Funkcjonowanie gospodarstwa opiera się na kilku zasadach.

  • Niezależność – rolnik decyduje, co będzie uprawiał, w jaki sposób i z jakich środków produkcji będzie korzystał; firma Bayer służy doradztwem w zakresie upraw, ochrony roślin i wprowadzania rozwiązań rolnictwa zrównoważonego.
  • Rentowność – gospodarstwo utrzymuje się z własnej produkcji, samo też finansuje wprowadzanie nowych technologii.
  • Otwartość – gospodarstwo przyjmuje gości, rolnik aktywnie uczestniczy w promowaniu rolnictwa zrównoważonego.

Uczestnicy konferencji prasowej mieli możliwość zapoznania się, za pośrednictwem Internetu, z doświadczeniami Krzysztofa Nykiela z Kaszew (powiat kutnowski), który realizuje program Bayer ForwardFarming. Rolnik gospodaruje na powierzchni ok. 90 ha, na których uprawia buraki cukrowe, pszenicę ozimą i kukurydzę. – Zrównoważone rolnictwo nie jest tożsame z rolnictwem ekologicznym. Realizując program Bayer ForwardFarming, stosuję preparaty ochrony roślin, ale bardzo precyzyjnie i tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Podobnie postępuję z nawozami. W ochronie roślin pomocna jest stacja pogodowa z modelami chorób, która sygnalizuje problemy w moich uprawach. Zabieg wykonany w odpowiednim czasie jest bardzo skuteczny i nie trzeba go powtarzać. Na tym rozwiązaniu korzystam ja i środowisko – relacjonował rolnik. Informował, że wraz z synem Maciejem zainteresowani są dalszym rozwojem gospodarstwa, dlatego dużą uwagę zwracają na zasobność gleb w próchnicę, aby nie dopuścić do ich degradacji. W ideę zrównoważonego rolnictwa wpisuje się także dbałość o bioróżnorodność, na terenie gospodarstwa znajdują się trzy hotele dla wolno żyjących zapylaczy. Na środowisko korzystnie wpływa także wykorzystanie w praktyce rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, którym pasjonują się rolnicy z Kaszew. Dzięki uprawie nowoczesnych odmian roślin, tolerujących szkodniki i niekorzystne warunki atmosferyczne, do środowiska trafia mniej środków ochrony.

Projekt Bayer ForwardFarming jest przedsięwzięciem długofalowym, mającym na celu m.in. popularyzowanie jego zasad w społeczeństwie za pośrednictwem różnych mediów. Na konieczność upowszechniania wiedzy z tego zakresu wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem wskazywały, podczas konferencji prasowej, uczestniczki panelu dyskusyjnego: Anna Sierpińska, redaktorka portalu „Nauka o klimacie”, i Aleksandra Stanisławska, współtwórczyni bloga CrazyNauka.pl.

Rolnictwo to ekonomia, zaakceptujemy rozwiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, które nie będą generowały strat finansowych – powiedział Krzysztof Nykiel
W Polsce zdecydowaliśmy się na współpracę z gospodarstwem nie idealnym, ale realnym, które już wdrożyło pewne elementy rolnictwa zrównoważonego i na przestrzeni lat będzie wprowadzało kolejne rozwiązania. Celem jest wyprodukowanie więcej żywności w odpowiedzialny sposób – informował dr Michał Krysiak

Nowe odmiany kukurydzy
Podczas wspomnianej konferencji prasowej firma Bayer zaprezentowała swoje nowe odmiany kukurydzy ziarnowej na nadchodzący sezon:

  • DKC 3079 (FAO 220–230) – najwcześniejsza odmiana z ziarnem typu dent oferowana przez firmę Bayer, przeznaczona do uprawy na ziarno na terenie całego kraju (również na glebach słabszych); charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym i dużą tolerancją na chłody wiosenne; rośliny o sztywnych łodygach nie wylegają, dzięki silnemu efektowi dry-down bardzo szybko oddają wodę w końcowej fazie dojrzewania.
  • DKC 3609 (FAO 250–260) – odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania ziarna typu dent; wyróżnia się bardzo dobrą tolerancją na wiosenne chłody i na wyleganie również w przypadku opóźnionego zbioru.
  • DKC 3888 (FAO 270) – średnio późna odmiana mieszańcowa o wysokim poziomie plonowania ziarna typu dent; charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym i dużą tolerancją na niskie temperatury; roślina o bardzo dobrej zdrowotności i dużej tolerancji na wyleganie łodygowe i korzeniowe; dobrze toleruje stresowe warunki uprawowe, np. okresowe niedobory wody i wysokie temperatury; może być uprawiana na wszystkich typach gleb.

Firma Bayer poinformowała, że w 2021 r. będzie kontynuowała prace nad nową odmianą kukurydzy kiszonkowej DKC 3697 (FAO 240–250), umożliwiającej uzyskanie paszy objętościowej o wysokiej zawartości skrobi i dobrej strawności włókna, co korzystnie wpływa na wydajność mleczną krów.

Nowe odmiany roślin uprawnych o wysokim potencjale plonotwórczym, tolerujące okresowe niekorzystne warunki atmosferyczne, oraz o zmniejszonej podatności na choroby i szkodniki są elementem odpowiedzialnego gospodarowania naturalnymi zasobami, co jest jedną z zasad rolnictwa zrównoważonego.  

Nadchodzące wydarzenia