Jesteśmy najtańsi – dajemy najwięcej

Badanie mleka jest niezbędne, jeśli chcemy zoptymalizować jego produkcję w naszym stadzie. Z białego surowca można wyczytać mnóstwo informacji, m.in. o zdrowotności naszych zwierząt i poprawności ich żywienia. Posiadając takie informacje, możemy świadomie podejmować decyzje związane z bilansowaniem dawek pokarmowych oraz leczeniem zwierząt.

tekst: Mateusz Uciński

Badanie mleka możemy zlecić Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a także wyspecjalizowanym laboratoriom, które znajdziemy na terenie całego kraju.

Oferta badawcza laboratoriów daje możliwość wyboru parametrów, które możemy zbadać:

  • liczba komórek somatycznych,
  • zawartość tłuszczu,
  • zawartość laktozy,
  • zawartość białka,
  • zawartość mocznika,
  • punkt zamarzania,
  • cielność z mleka (możemy określić w niektórych laboratoriach).

To bardzo dobry pomysł – jednakże musimy pamiętać, że każdy dodatkowy parametr wiąże się z kolejną odpłatnością.

Porównajmy koszty badań w dwóch losowo wybranych laboratoriach oceny mleka (załączone skany).

W jednym z laboratoriów koszt badania próbki wynosi 20 zł, a w drugim badanie podstawowych parametrów kosztuje aż 55 zł!

Czy można taniej?
Odpowiedź brzmi: oczywiście, że TAK!! Można taniej, a nawet lepiej!

Na podstawie składu i jakości mleka możemy wyciągnąć wiele wniosków na temat zdrowotności zwierzęcia. O wiele więcej informacji dostarczy nam ocena wartości użytkowej, w której analiza mleka jest kluczowym elementem – ale nie jedynym.

Porównanie cen w innych laboratoriach oraz ceny za ocenę wartości użytkowej w PFHBiPM

Laboratorium I* Laboratorium II*    Ocena wartości użytkowej**

cena jednostkowa 20 zł 55 zł 18,04 zł
koszt badania stada liczącego 30 krów 600 zł 1650 zł 541 zł

Ocena wartości użytkowej, oprócz analizy parametrów mleka, dostarcza hodowcy mnóstwo informacji zawartych w aż dziewięciu niezwykle użytecznych raportach wynikowych.

Informacje w nich zawarte są istotne w zarządzaniu stadem bydła mlecznego. Dostarczają bowiem wiedzy w zakresie wydajności zwierząt, składu i jakości mleka, a także są źródłem danych o rozrodzie. Wnikliwa analiza zawartych w nich informacji pozwala diagnozować nieprawidłowości dotyczące zbilansowania dawek pokarmowych oraz wynikających z nich problemów. Dane zawarte w raportach są zatem niezbędne zarówno w kwestii rozwoju produkcji, jej opłacalności, jak i prowadzenia pracy hodowlanej.

Każdy hodowca pod oceną ma także możliwość nieodpłatnego korzystania z systemu do zarządzania stadem Stado OnLine. Umożliwia on prowadzenie przejrzystych zapisów dotyczących zdarzeń w oborze, a także usprawnia organizację i planowanie pracy, a dzięki wbudowanym analizom ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących naszego stada.

Koniecznie trzeba podkreślić, że w skład oceny wartości użytkowej, oprócz pełnego przekroju parametrów mleka i szeregu raportów wynikowych, wchodzą także: dostęp do doradztwa ogólnego, somatycznego, żywieniowego, użytkowość rozpłodowa, status ketozowy, wartość hodowlana, dane rodowodowe, inbred, bilans genetyczny, możliwość korzystania z programu do kojarzeń DoKo i mnóstwo innych ważnych w zarządzaniu stadem narzędzi. A wszystko to w ramach podstawowej odpłatności za usługę oceny wartości użytkowej.

Warto?
Ocena to nie koszt – ocena to inwestycja w Twoje stado. Zainwestowanie w ocenę zwróci się w postaci wzrostu wydajności krów i poprawy parametrów mleka i pozwoli na optymalizację kosztów żywienia krów, ograniczenie występowania chorób metabolicznych, redukcję problemów z rozrodem czy – istotne w obecnych czasach – doskonalenie genetyczne stada. Wnikliwa i świadoma analiza danych pochodzących z raportów wynikowych powinna być ważnym elementem zarządzania w każdym gospodarstwie, które chce prowadzić opłacalną i rozwojową hodowlę bydła mlecznego. Bo jak doić, to mądrze! 

Nadchodzące wydarzenia