Krowy jak ludzie – mają nawyki żywieniowe

Autor: Mateusz Uciński

Chociaż widok krów biegnących w kierunku stołu paszowego i chętnych do jedzenia może cieszyć, jest także oznaką, że zwierzęta są po prostu głodne.  A kiedy tak jest, to zjadają zbyt dużo paszy, w dodatku zbyt szybko, co może mieć negatywny wpływ na środowisko żwacza u zwierzęcia.

Jak podaje portal Hoard’s Dairyman, problemem tym, zainteresował się profesor Trevor DeVries specjalista ds. zachowań bydła na irlandzkim Uniwersytecie w Guelph. Podczas podcastu Cornell Cooperative Extension, zwrócił on uwagę na fakt, że duże posiłki są trawione dość szybko, szczególnie wysoce fermentowalne węglowodany, w wyniku czego pH żwacza może się znacznie obniżyć, a tym samym maleje strawność błonnika. To z kolei może w konsekwencji mieć zły wpływ na szybkość przejścia pokarmu ze żwacza, ogólną strawność, a nawet wpływać na ryzyko spadku tłuszczu mlecznego, więc jest to potencjalnie niebezpieczne.

Zdaniem DeVriesa, czynniki, które szczególnie należy wziąć pod uwagę, podczas rozwiązywania problemów z nawykami żywieniowymi bydła, obejmują:

  • Zróżnicowanie wielkości zwierząt
  • Dynamikę grupową stada
  • Gęstość obsady w oborze
  • Czas jaki bydło poświęcana paszy.
  • Wielkość porcji
  • Zarządzanie młodymi krowami
  • Zapewnienie stałego dostępu do paszy
  • Minimalizacja stresu społecznego i konkurencji

Profesor zwraca także uwagę, aby jak najbardziej utrudnić zwierzętom sortowanie pokarmów. Jego zdaniem krowy są mistrzyniami w wybieraniu z dawki pokarmowej, tego co lubią, lub akurat mają ochotę. Dlatego ważne jest na przykład, aby całkowita mieszana racja (TMR) była dobrze połączona, aby zwierzęta nie mogły jej w znaczącym stopniu porozdrabniać.

Trevor DeVries zacytował także dane z badań, które wykazały, że gdy cielęta są już odsadzane i karmione oddzielnie zbożem i sianem, można zaobserwować, że mają one tendencję do zjadania całego swojego ziarna dość szybko, szczególnie jeśli w kojcu, gdzie przebywają jest konkurencja, a następnie wybierają  siano przez resztę dnia. Co ciekawe, w okresie dorosłości, zwierzęta takie nadal potrafią kierować się zasadą konkurencyjności w pobieraniu paszy ze stołu paszowego.

Zdaniem uczonego, zdecydowanie istnieje możliwość zarządzania karmieniem na wczesnym etapie życia bydła mlecznego, aby mieć potencjalny wpływ na rozwój specyfiki pobierania paszy i kształtowania się wzorców zachowań żywieniowych.

Nadchodzące wydarzenia