Konopie jako pasza mogą wpływać na zdrowie krów i ich mleko

Komercyjne konopie przeżywają obecnie renesans ze względu na wiele zastosowań. Komercyjne odmiany konopi zawierają tylko niewielkie ilości psychoaktywnych (odurzających) kannabinoidów, do których należy Δ9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC). Zespół naukowców kierowany przez Niemiecki Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka (BFR) zbadał teraz konsekwencje karmienia krów mlecznych kiszonką z konopi.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Nature Food

Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Nature Food , wskazują, że jeśli kiszonka z konopi zawierała stosunkowo wysokie stężenie kannabinoidów, zachowanie zwierząt uległo zmianie, a ich zdrowie uległo pogorszeniu. Oddech i tętno zwolniło. Krowy stały się senne, niespokojne, mniej jadły i dawały mniej mleka .

– Nasze badanie pokazuje również, że nawet niewielki dodatek kiszonki z konopi do dziennej dawki pokarmowej krów mlecznych prowadzi do wykrycia kannabinoidów w mleku, w tym Δ9-THC – powiedział ekspert paszowy BfR, dr Robert Pieper, jeden z autorów badania. – Upośledzenie zdrowia zwierząt jest najwyraźniej spowodowane stężeniem kannabinoidów w kiszonce, które z kolei zależy od wielu czynników.

Początki badań sięgają ponad dziesięciu lat. W tamtym czasie w UE pojawiały się przesłanki, że kannabinoidy zawarte w komercyjnych konopiach którymi karmi się krowy mogą przenikać do mleka krowiego, ale nie były dostępne żadne wiarygodne dane. Aby wypełnić luki w wiedzy, BFR rozpoczął odpowiednie dochodzenia w 2016 r.

Opublikowane obecnie badanie przeprowadzono na dziesięciu krowach mlecznych. Zmierzono zawartość kannabinoidów w mleku, osoczu krwi i kale. Ponadto śledzono funkcje organizmu, takie jak tętno i oddychanie, oraz obserwowano zachowanie zwierząt.

Początkowo krowy otrzymywały do ​​920 gramów komercyjnej kiszonki konopnej z całych roślin o bardzo niskim stężeniu kannabinoidów w dziennej dawce pokarmowej. Nie miało to wymiernych konsekwencji zdrowotnych. Następnie zwierzętom podano od 840 do 1680 gramów bogatej w kannabinoidy komercyjnej kiszonki konopnej z liści, kwiatów i nasion.

Zawartość psychoaktywnego Δ9-THC w tej kiszonce wynosiła ok. 0,12 %, co nadal było poniżej maksymalnej dopuszczalnej zawartości dla konopi handlowych wynoszącej 0,2 %. Od tego momentu zachowanie zwierząt uległo znacznej zmianie. Od drugiego dnia krowy jadły mniej i dawały mniej mleka. Zmniejszyła się częstość oddechów i tętna . Wystąpiło również zwiększone wydzielanie śliny, zabawa językiem i zaczerwienienie naciekającej błony oka.

Wkrótce po rozpoczęciu karmienia konopiami komercyjnymi udało się wykryć Δ9-THC i inne kannabinoidy w mleku w ilościach uznanych za istotne dla zdrowia konsumentów. Spożywanie mleka i przetworów mlecznych o zawartości Δ9-THC o takiej wielkości może prowadzić do znacznego przekroczenia ostrej dawki referencyjnej (ARfD) wynoszącej 0,001 miligrama THC na kilogram masy ciała dla ludzi. Przekroczenie byłoby szczególnie wyraźne w przypadku dzieci.

Nadchodzące wydarzenia