SHiUZ Bydgoszcz w EuroGenomics?

Konsorcjum Genomika Polska wydała pozytywną rekomendację w związku z wnioskiem  SHIUZ Bydgoszcz o przyjęcia do EuroGenomics

Tekst: Radosław Iwański

W związku z wnioskiem SHIUZ Bydgoszcz,  Konsorcjum Genomika Polska zdecydowało się zarekomendować przyjęcie SHiUZ w Bydgoszczy w poczet członków EuroGenomics. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas spotkania udziałowców Konsorcjum.

Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka podczas posiedzenia Genomiki Polskiej w imieniu Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM reprezentowali dr Agnieszka Nowosielska, dyrektor działu Hodowla oraz dr Sebastian Mucha, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM.

Celem spółdzielni EuroGenomics jest przede wszystkim wymiana genotypów buhajów referencyjnych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych (posiadających ocenę na córkach i ocenę genomową) jak i rutynowa wymiana genotypów młodych buhajów wchodzących do rozrodu. Dzięki tej wymianie krajowe programy selekcyjne hodowli bydła zyskały nowe narzędzia i znacznie zwiększyły postęp genetyczny.

Wdrożenie oceny genomowej do praktyki skróciło odstęp między pokoleniami i dzięki stosowanym biotechnikom bywa, że zarówno ojciec jak i dziadek młodego buhaja, którego nasienie stosowane jest w rozrodzie nie mają jeszcze oceny tradycyjnej na córkach. Taki postęp niesie konkretne korzyści nie tylko dla firm inseminacyjnych ale przede wszystkim dla hodowców i producentów.

Działalność Spółdzielni EuroGenomics to również innowacyjne badania z zakresu genetyki i hodowli bydła takie jak budowa żeńskiej bazy referencyjnej, sekwencjonowanie genomu czy wprowadzanie do rutynowej oceny nowych cech mających szczególne znaczenie dla ekonomiki produkcji (cechy związane z rozrodem, zdrowotnością nóg i racic, wykorzystaniem paszy) czy cechy związane ze środowiskiem jak emisja metanu.

Konsorcjum Genomika Polska powstało z przekształcenia konsorcjum MASinBULL, które zostało powołane w 2004 roku, aby zapoczątkować ocenę genomową w Polsce. Obecnie członkami Genomiki Polskiej są SHiUZ w Bydgoszczy, MCB w Krasnem, WCHiRZ w Poznaniu, MCHiRZ w Łowiczu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Zootechniki w Balicach oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Genomika Polska umożliwia współdzielenie genotypów w Polsce, dzięki temu spółki inseminacyjne mogą otrzymywać ocenę genomową buhajków, z kolei hodowcy otrzymują ocenę genomową samic. Konsorcjum jest reprezentowane w spółdzielni EuroGenomics przez dwóch członków – MCB w Krasnem oraz PFHBiPM. Współpraca z EuroGenomics polega głównie na wymianie genotypów oraz wartości hodowlanej buhajów z pozostałymi członkami spółdzielni, a także na dzieleniu się wiedzą i narzędziami z zakresu oceny genomowej bydła. Obecnie jedną z ważniejszych aktywności jest dążenie do ujednolicenia oceny wartości hodowlanej w Europie poprzez wprowadzenie tzw. Złotego Standardu oceny wartości hodowlanej.

Spółdzielnię EuroGenomics zawiązało siedmiu partnerów reprezentujących osiem europejskich krajów. Oprócz wymienionych powyżej zadań spółdzielni zależy na wprowadzeniu do rutynowej oceny nowych cech mających szczególne znaczenie dla ekonomiki produkcji (cechy związane z rozrodem, zdrowotnością nóg i racic, wykorzystaniem paszy) czy cechy związane ze środowiskiem jak emisja metanu.

Organizacje wchodzące w skład Eurogenomics Cooperative U.A.

Viking GeneticsDania, Szwecja, Finlandia
EvolutionFrancja
CRVHolandia i Belgia
CONAFEHiszpania
MCB Krasne, Polska Federacja Hodowców Bydła i Poducentów MlekaPolska (obydwa podmioty zostały wybrane spośród wszystkich członków polskiego konsorcjum genomowego Genomika Polska)
BRS, vitNiemcy

Nadchodzące wydarzenia