Transylwania w Wielkopolsce

W pierwszych dniach sierpnia na terenie Wielkopolski gościła grupa hodowców z Rumunii zrzeszonych w Fundatia Pentru Controlul Calitatii Laptelui (FCCL) z transylwańskiej miejscowości Kluż-Napoka.

teksty: Mateusz Uciński

Rumuńska Fundacja Kontroli Jakości Mleka (FCCL) jest organizacją non profit, utworzoną 31 stycznia 2003 roku na mocy ustawy OG nr 26/2000 o stowarzyszeniach i fundacjach. Jej celem jest analizowanie i określanie jakości higienicznej i chemicznej mleka i paszy. Administracją fundacji zajmuje się zarząd, z którego pięciu członków wybierają założyciele (trzech z Rumuńskiego Związku Pracodawców Przemysłu Mleczarskiego, dwóch z Generalnego Związku Hodowców Bydła w Rumunii). Laboratorium należące do fundacji rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku. Zostało wyposażone w związku z projektem „Kontrola jakości w łańcuchu mlecznym” ze środków pochodzących od rządu holenderskiego za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji EVD Senter. Dzięki tym środkom uzyskano możliwość zakupu niezbędnego wyposażenia. Laboratorium jest autoryzowane i akredytowane zgodnie z normami ISO, a jego działalności przyświeca motto: niezależność, bezstronność i uczciwość.

Wielkopolskie spotkanie koordynowane było przez przedstawiciela IDEXX Laboratories sp. z o.o. oraz pracowników Regionu Oceny Zachód PFHBiPM. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z wykorzystaniem testów cielności PAG z mleka w praktyce przez Federację, a przede wszystkim przez samych hodowców. W tym roku Laboratorium FCCL zaplanowało wdrożenie testów cielności PAG do wachlarza usług oceny wartości użytkowej. Spotkanie w gościnnych okolicach Krotoszyna koncentrowało się na uzyskaniu praktycznych porad i sprawdzeniu rozwiązań zastosowanych przez PFHBiPM, które spowodowały, że usługa badania cielności z mleka w ramach próbnych dojów cieszy się uznaniem wśród korzystających z niej rodzimych hodowców.

Hodowcy wraz z przedstawicielem FCCL, panem Arghirem Ilea, odwiedzili kilka hodowli w regionie (Gospodarstwo Rolne Drzewce, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne „Dłoń”, Gospodarstwo Rolne Andrzej Hoffmann, Stadnina Koni Pępowo oraz Gospodarstwo Rolne Roman Konieczny), aby także od ich właścicieli i zarządców dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystują wszystkie dane i informacje pochodzące z oceny wartości użytkowej. Ostatnim punktem wizyty było odwiedzenie Laboratorium Mleka PFHBiPM w Kobiernie, gdzie skoncentrowano się na wymianie doświadczeń z zakresu działania tego typu jednostek badawczych oraz mechanizmów analiz i sposobu raportowania.

Rumuńscy goście byli bardzo zainteresowani efektywnym wdrożeniem i promocją badań cielności z mleka, podczas gdy pracownicy Polskiej Federacji mogli poszerzyć zasób swojej wiedzy na temat zastosowania w praktyce analiz mleka wskazujących zróżnicowanie rodzajów komórek somatycznych.

Podczas kilkudniowego pobytu w naszym kraju transylwańscy rolnicy niejednokrotnie podkreślali znakomity poziom polskiej hodowli, a także szeroką ofertę PFHBiPM, odzwierciedlającą oczekiwania hodowców. Szczególne uznanie gości z Rumunii zyskał fakt, że pomimo podobnej i trudnej historii, jaka łączy obydwa kraje, polskie rolnictwo dużo szybciej nadgoniło zaległości, licząc głównie na własne siły i możliwości, a nie na wsparcie ze strony krajowych czy unijnych funduszy. Rumuńscy hodowcy mocno akcentowali, że przedsiębiorczość Polaków uchroniła nas w znacznym stopniu przed napływem kapitału zagranicznego do rolnictwa, który w Rumunii, w efekcie końcowym, bardzo utrudnia zrzeszanie środowiska rolniczego w dążeniu do wspólnych celów.
Jak bardzo cenne są tego typu spotkania, nikomu nie trzeba tłumaczyć, ponieważ właśnie dzięki opiniom osób z zewnątrz można ocenić, jakie są nasze mocne strony, a także dostrzec to, czego na co dzień nie zauważamy. I jak tu nie wierzyć przysłowiom? Przecież faktycznie podróże kształcą, a chwaląc cudze, niejednokrotnie swego nie znamy…  

Nadchodzące wydarzenia