Rewelacyjna metoda szacowania emisji metanu

Próbki mleka dostarczają coraz więcej informacji o krowach mlecznych, właśnie opatentowano metodę szacowania emisji metanu przez krowy na podstawie analiz tłuszczu mlecznego i dziennej wydajności.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło: idw-online.de

Niemieccy Naukowcy z Instytutu Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza w Dummerstorf (FBN) opracowali nową metodę przewidywania emisji metanu przez krowę mleczną. Po raz pierwszy można obliczyć rzeczywistą emisję metanu na podstawie analizy tłuszczu mlecznego i znajomości dziennej ilości mleka. Metodę opatentowano w UE, USA i Kanadzie.

Dzięki naszej metodzie emisje metanu krów mlecznych można dokładnie oszacować na podstawie analizy kwasów tłuszczowych w próbce mleka i znajomości dziennej ilości mleka od krowy. Nie jest do tego potrzebny żaden dodatkowy sprzęt ani wydatki, ponieważ dane te są gromadzone w wielu laboratoriach w Niemczech w ramach comiesięcznycy próbnych udojów – informuje kierownik Instytutu FBN Fizjologii Żywienia „Oskar Kellne”, profesor dr. Cornelia C. Metges. Metoda obliczeń, uwzględniając dzienną wydajność mleczną jednocześnie jest skorelowana z pobraniem paszy, której trawienie wpływa na emisję metanu.

W Instytucie w Dummerstorf są jedyne komory respiracyjne w Niemczech, które umożliwiają dokładny pomiar emisji metanu. Krowa dziennie wydziela od 400 do 700 litrów tego gazu. Niemieckim naukowcom w serii pomiarów udało się ustalić i naukowo udowodnić, że możliwe jest oszacowanie emisji metanu na podstawie składu tłuszczu mlecznego i ilości dziennie produkowanego mleka. W opinii badaczy, emisję metanu przez przeżuwacze można ograniczyć dzięki umiejętnemu zarządzaniu żywieniem.

Przetwarzanie pasz roślinnych przez przeżuwacze na cenne białka pokarmowe w postaci mleka i mięsa wiąże się z emisją metanu, który wpływa na ocieplenie klimatu. Ten gaz cieplarniany jest wytwarzany w wyniku trawienia paszy w przedżołądku i żwaczu i uwalniany jest głównie przez  tzw. odbijanie oraz z odchodów zwierząt. Od wielu lat trwają badania naukowe nad sposobami ograniczenia emisji metanu przez przeżuwacze. Cel ten przybliża możliwość oszacowania ilości wydzielanego metanu  przez krowy mleczne bez konieczności stosowania drogich urządzeń pomiarowych.

Nadchodzące wydarzenia