Lasy Państwowe skupują tereny pod zalesianie

Lasy Państwowe kontynuują ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Organizacja zachęca wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Lasy stanowią już niemal 30% powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną większością z nich (77%) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19% lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

– Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny – podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33%.

– Jestem usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Państwa w tak cennym strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła – podsumował Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zasady akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwowe reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. Poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Zasady skupu gruntów pod nowe lasy

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć „lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.

Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowany są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach – bdl.lasy.gov.pl/portal

Ile zapłacą nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.


Na pytania dotyczące akcji skupu gruntów odpowiada Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe prowadzą ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. W jaki sposób chcecie zwiększyć Państwo powierzchnię ogólnodostępnych państwowych lasów?
Choć udało nam się zwiększyć lesistość w stopniu bezprecedensowym w skali europejskiej, nie spoczywamy na laurach. W Polsce wciąż jest dużo nieprzydatnych dla rolnictwa gruntów, które warto zalesić. Lasy Państwowe są organizacją samofinansującą się, co oznacza, że przychody inwestujemy w las. Nie ma lepszego narzędzia dla zatrzymywania CO2 jak drzewa. Warto też pamiętać, że tereny w zarządzie Lasów Państwowych to gwarancja dostępności i wielofunkcyjnego charakteru lasów. Nie zamieniamy ich w działki budowlane. Do naszych lasów swobodny wstęp mają obywatele. W odróżnieniu od parków narodowych czy rezerwatów – po lasach wielofunkcyjnych można chodzić, gdzie się komu podoba.


Do kogo jest skierowana oferta wykupu? Ile Lasy zapłacą właścicielom?
Już widzimy, że nasza oferta idealnie trafiła w oczekiwania. Zmiany społeczne na wsi spowodowały, że wielu ludzi zostało z gruntami, z którymi nie ma co zrobić. To osoby w podeszłym wieku albo takie, które wyjechały do dużych miast czy za granicę. Oferują nam tereny do zalesienia i lasy, bo widzą, że trafią one w ręce profesjonalistów. Mają też pewność uczciwej ceny. Nadleśnictwo to nie agencja nieruchomości. Tu nie ma targowania się, jest profesjonalna wycena przez niezależnego rzeczoznawcę.

Z założeń Krajowego Programu Zwiększania Lesistości wynika, że do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33% Czy to wartość docelowa, czy też Lasy Państwowe będą dążyły do dalszego zwiększania powierzchni lasów?
Lasów nigdy nie jest za dużo i nawet jak osiągniemy 33% lesistości, nadal będziemy ją zwiększać, by  Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki… Mogę tu zdradzić, że jesteśmy bliżej tego poziomu niż się wszystkim wydaje. Od lat finansujemy Wielkoobszarową Inwentaryzację Stanu Lasu, systemowy monitoring, który pokazuje nam, jakie są polskie lasy. To dzięki temu wiemy, że faktyczna lesistość jest o ponad 2% większa od tej oficjalnej. Bo las porasta także nieużytkowane grunty rolne, które w statystykach nadal widnieją jako pola, łąki.

Szukamy też nowych dróg na to, by, mówiąc kolokwialnie, zazielenić jak najwięcej Polski.

Jakie to drogi?
Jesteśmy największym producentem sadzonek w Polsce. Podczas dwóch edycji akcji #SadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej mieliśmy do rozdania po milionie młodych drzewek. Udostępniamy bezpłatnie sadzonki, by ludzie zasadzili je sami. Na swoich podwórkach, działkach rekreacyjnych, tworząc śródpolne zadrzewienia. Drzewa są nam niezbędne i to dzięki Lasom Państwowym jest ich coraz więcej. 

Nadchodzące wydarzenia