9 tysięcy po raz pierwszy

13 marca w Opolu odbyło się doroczne uroczyste spotkanie z hodowcami bydła mlecznego z województwa opolskiego podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej za rok 2017.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Nozdryn-Płotnicki

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem hodowców, dla których organizatorzy przygotowali punkty konsultacyjne. Każdy mógł zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi programu do zarządzania hodowlą i chowem bydła Stado OnLine, skorzystać z porady doradców żywieniowych i ogólnych, bezpłatnie zbadać próbkę paszy oraz zapoznać się z pracą laboratorium paszowego.

Rok 2017 w hodowli bydła mlecznego był historyczny, po raz pierwszy bowiem w czterech województwach uzyskano od krów ocenianych średnią wydajność na poziomie powyżej 9000 kg mleka, a średnia wydajność w kraju przekroczyła 8000 kg. Najwyższą w Polsce osiągnęli hodowcy z Opolszczyzny – 9056 kg mleka. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił wzrost aż o 468 kg. Warto podkreślić, że zarówno przeciętna wielkość obory ocenianej, jak i objęcie oceną wartości użytkowej bydła mlecznego należą na Opolszczyźnie do jednych z najwyższych w kraju i wynoszą odpowiednio 79,7 krów i 57%.

Kulminacją spotkania było wręczenie wyróżnień hodowcom, którzy uzyskali w ubiegłym roku najlepsze wyniki w województwie. Puchary za najlepsze stada w siedmiu kategoriach wielkości obór oraz puchar za najwyższą wydajność mleka dla obory w rasie polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej odmiany czerwono-białej wręczyli prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu Martin Ziaja i zastępca dyrektora ds. oceny w RO Poznań Mariusz Chrobot.

Od kilku lat podczas spotkań są wręczane certyfikaty wydajności życiowej dla właścicieli krów, których wydajność przekroczyła 100 000 kg mleka. Cieszy fakt, że z roku na rok jest ich coraz więcej. W ub.r. na Opolszczyźnie było ich 21, z czego aż 10 krów przekroczyło próg wydajności 100 000 kg w 2017 roku. Sztuki te stanowią doskonały przykład na to, że współczesne krowy łączą w sobie wysoki potencjał produkcyjny z cechami funkcjonalnymi, w tym z długowiecznością, i gwarantują hodowcy produkcję mleka z zyskiem.

[vls_gf_album id=”186″]

Nadchodzące wydarzenia