Minister o skupie masła, mleka w proszku oraz odtłuszczonego mleka w proszku oraz szacowaniu strat związanych z suszą

We wtorek 22 sierpnia 2023 w godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa, której tematem przewodnim były nowe rozwiązania i aktualna sytuacja w rolnictwie.

Tekst: Agnieszka Antczak i Michał Korytko

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa jeszcze w tym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) rozpocznie skup masła, mleka w proszku oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Skup tych produktów ma za zadanie podwyższyć ich rynkową cenę ze względu na ustalone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej minimalne ceny produktów takich jak mleko czy masło przekraczającą cenę równowagi rynkowej. Nadwyżki mleka i masła zostaną skupione administracyjnie celem zachowania wysokiej ceny minimalnej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez RARS, biuro rezerw spożywczych na dzień 23.08.2023 r. nie dysponuje szczegółowymi informacjami na temat skupu (np. co do wysokości cen skupu). Zapewne zostaną one udzielone wraz z uruchomieniem działania skupu.

Minister Rolnictwa Przekazał najnowszą decyzję Rady Ministrów, dzięki której szacowanie strat związanych z suszą będzie odbywało się oddzielnie dla upraw roślin i oddzielnie dla hodowli zwierząt. Czekamy na oficjalne regulacje w tej sprawie.

Minister wspomniał też między innymi o pozyskaniu rynków w Tajlandii i Turcji dla naszej wołowiny.  Zapowiedział też rozpoczęcie skupu malin przez dwie spółki Skarbu Państwa – podobno skup ten ma ruszyć w ciągu tygodnia – oraz wprowadzenia do „programu dla szkół” soków z malin i jabłek.

Podczas konferencji, w imieniu naszych Hodowców zapytaliśmy o to, kiedy Ministerstwo przewiduje możliwość wsparcia finansowego dla Hodowców korzystających z genomowania bydła, w szczególności poprzez włączenie genomiki do narzędzi rolnictwa precyzyjnego i czy jest szansa, żeby regulacje dotyczące genomiki pojawiły się jeszcze w bieżącym WPR.

Mimo dość wymijających odpowiedzi uzyskaliśmy deklarację zajęcia się tym problemem. Trzymamy za słowo!

Drugie pytanie, które zadaliśmy Ministrowi, dotyczyło wymagań związanych z dokumentowaniem wypasu bydła mlecznego, a konkretnie – możliwości złożenia oświadczenia o prowadzeniu wypasu, zamiast prowadzenia rejestru wypasu. 

Federacja zgłosiła już wcześniej do Ministerstwa konieczność wprowadzenia podobnych ułatwień także dla naszych Hodowców, bowiem na razie rozwiązanie takie zaproponowano tylko dla Hodowców bydła mięsnego…

Odpowiedź ze strony Pana Ministra Roberta Telusa nie satysfakcjonuje, ale daje nadzieję na zmiany. W części merytorycznej odpowiedzi odniósł się on do wytycznych z góry nakładanych przez Komisje Europejską, lecz dopytywany o szczegóły stwierdził, że będziemy o tych kwestiach dyskutować. Być może Pan Minister odnosi się do propozycji wysuniętej do niego przez Prezydenta Federacji – Leszka Hądzlika. W liście określającym propozycje zmian Rozporządzenia dotyczącego  Ekoschematu – dobrostan zwierząt, Pan Prezydent Hądzlik zaproponował Panu Ministrowi Telusowi przeprowadzenie panelu dyskusyjnego. Jedną z propozycji zawartych w wyżej wymienionym liście jest właśnie zrównanie obowiązku składania oświadczenia o wypasie także dla hodowców bydła mlecznego.

Przypominamy, że tylko do końca sierpnia można złożyć jeszcze wniosek o dopłatę do powierzchni gruntów dla gospodarstw poniżej 5 ha. Dopłata wynosi 225 Euro /ha i można ją otrzymać na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeśli :

  1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
  2. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  3. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha
  4. w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej.

Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw może zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Nadchodzące wydarzenia