Sąd kolejny raz potwierdza! Prezesem PZHBiPM pozostaje Stanisław Żochowski!

W Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka od początku roku trwa konflikt między legalnie wybranym prezesem Stanisławem Żochowskim a buntownikami Karolem Faszczewskim i Tomaszem Cieślikiem, którzy kierując się ambicjami politycznymi na nieoficjalnym spotkaniu, próbowali przejąć władzę w PZHBiPM.

Tekst: Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zgodnie z decyzją sądu z 8 maja (wyrok pierwszej instancji) decyzja o odwołaniu Stanisława Żochowskiego została wstrzymana. Również została wstrzymana próba wprowadzenia zmian w KRS.

Na decyzje sądu zażalenie wnieśli buntownicy, sąd jednak, 2 sierpnia 2023 roku postanowieniem zabezpieczającym zawiesił wykonanie uchwał odwołujących Żochowskiego z funkcji prezesa i powołujących na tą funkcję Cieślika, tym samym podtrzymując swoją decyzję z maja, zgodnie z którą prezesem PZHBIPM pozostaje Stanisław Żochowski. Buntownicy zdają sobie nie robić nic z wyroków sądu i w dalszym ciągu nielegalnie posługują się funkcją prezesa.

W międzyczasie wychodzą nowe fakty. Zgodnie z dokumentami, do których udało się dotrzeć, Karol Faszczewski, który podaje się za wiceprezesa związku, nie jest jego członkiem od prawie 4 lat. Świadczy o tym uchwała nr 13/2019 z dnia 27.12.2019 r. z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia członkostwa Faszczewskiego w związku została przegłosowana miażdżącą większością 28:2, nie uznając zainteresowanego za członka PZHBIPM.

Praktyki stosowane przez panów Faszczewskiego i Cieślika szkodzą wizerunkowi związku i wszystkim uczciwym hodowcom, którzy przypatrują się sprawie z niesmakiem. Cieślik i Faszczewski prowadzą samowolkę wydając różnego rodzaju decyzję, nie mając w rzeczywistości do ich wydawania żadnych uprawnień. 

Mamy nadzieje, że sprawa szybko się wyjaśni i Ci którzy poświęcili życie dla hodowli, a nie polityki będą mogli działać dalej. Szczególnie, ze sukcesy PZHBiPM znane są nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Nadchodzące wydarzenia